Demonstracije, determinizam i Madonna

Amila Kahrović - Posavljak
Autor 19.2.2014. u 16:37

Demonstracije, determinizam i Madonna

Svakako da je postojala mogućnost da demonstracije skrenu u neželjenom smjeru, ali to se nije desilo. Radnici su dokazali da su pametniji i civiliziraniji od raznih akademija. Akademijama je, pak, bila društvena i moralna dužnost da se razračunavaju sa naručenim privatizacijama koje su desetljećima blagosiljali njihovi klero-bosovi nego da se razračunavaju sa radnicima Polihema koje je, ako je suditi prema klero-akademskoj logici, naručila neka masonska loža. Možda i Madonna lično.

Piše: Amila Kahrović-Posavljak

Povodom vala demonstracija i provala socijalnog bunta u BiH se oglašavao svako. Kler i njemu bliske strukture, po običaju, imaju vlastito viđenje događaja. Dakako, shvataju siromaštvo građana (odvajkada), ali ne shvataju huliganstvo koje se dešavalo na demonstracijama. Mirni protesti, na koje niko nikada nije obratio pažnju, da. Nemirni protesti da bi se skrenula pažnja nadobudnim vlastima, ne. Demonstrirajte, ali molim da ne smetate.

Da su religijske zajednice djelovale kao korektiv političkih elita, možda se ništa od ovoga ne bi desilo. Tako govore analitičari. Stvarnost govori drugačije. Religijske zajednice su duhovna logistika moćnicima i fašistima svih boja i veličina. Uvijek su i bile. A korektiv su samo običnom puku kojemu za svaku neposlušnost prijete kaznom i na ovom i na onom svijetu.

Ponad sterilnih i krajnje socijalno nesenzibilnih zvaničnih saopćenja vjerskih zajednica koja su sva bila u “razumijemo ali ne opravdavamo” maniru, kler i njemu bliske strukture su se očitovali i na druge načine. Već je opće mjesto demonstracija ono da su pokrenute da bi se: razgradila BiH, srušila BiH, istrijebili Bošnjaci, istrijebili Srbi, istrijebili Hrvati, kako bi se desio preustroj Federacije, preustroj BiH, ukidanje RS, osamostaljenje RS. Lista fobija je dugačka. Osim onih koji njeguju fobije kao da su plemenito cvijeće od čijeg opstanka zavisi opstanak cijelog svijeta, javili su se i oni koji su ponudili teorije zavjere.
Pri tome je važno napomenuti da su te teorije zavjere bile do te mjere maštovite da bi im i Arrivalsi (to je ona imućna gomila arapskih klinaca koji putuju po Americi i otkirvaju kako je Madonna upletena u čudne svjetske pojave kakva je nestanak struje u selu u jugoistočnoj Gani, a kako iza svega stoje Jevreji i masoni) pozavidjeli. Za proteste u BiH su krivi svi, osim vlasti. Takav je otprilike sud koji bi se o demonstracijama mogao donijeti nakon što se pročitaju ove teorije zavjere.

“Ovi protesti nemaju uzroke nego su organizirani, planirani, orkestrirani s veoma konkretnim i detaljno razrađenim ciljem ili ciljevima” rekao je Ferid Muhić, predsjednik BANU. To je ista ona akademija koja je nastala kao pandan SANU. Iako je SANU po zločinačkim ideologijama nemoguće prestići u “i mi imamo svoju akademiju” utrci, BANU joj se ozbiljno približila po količini nebuloza koje izlaze iz pera nacionalnih vitezova. Doduše, nisu to vitezovi koji se kao Don Kihot bore sa vjetrenjačama za neke više ciljeve. To su vitezovi koji se bore za veoma konkretne ciljeve: kontrolu nad ljudima i profit koji iz toga slijedi.

Protesti, dakle, nemaju uzroke ali su planirani. Ali, planirani su tako da taj plan nije uzrok protesta. Logično, zar ne?
Muhić dalje tvrdi da “ljudski postupci nemaju uzroke te da relacija uzroka i posljedice je apsolutno determinirana, znači, apsolutno nužna relacija. Uzročno-posljedični odnosi postoje u svijetu fizičkih objekata.”

Dakle, Ferid Muhić, akademik bez uzroka, tvrdi da ljudski postupci nemaju uzroke ali da je relacija uzroka (koji ne postoji) i posljedice determinirana odnosno nužna. Dakle, uzrok ne postoji ali je njegova relacija s posljedicom apsolutno determinirana odnosno nužna. Ako dalje skratimo razlomak, vidimo da je posljedica (demonstracije) nužno vezana s nepostojećim uzrokom (akademik ga nije imenovao, ali recimo da je to socijalna bijeda). Istovremeno, demonstranti za akademika nisu fizički objekti. Šta su, nije odgovoreno. Možda su neka duhovna bića. Budući da su demonstracije bile “nasilne” i “huliganske”, jasno je da ta duhovna (ne-fizička) bića koja su demonstrirala ne mogu biti anđeli. Demonstrirali su đavoli. Ovakva logika je mogla proisteći samo iz teorija zavjere i savršeno im je srodna.

Iz pera akademika Muhića je proistekao i ingeniozni opis demonstracija. Rekao je sa su demonstracije, ni manje ni više nego “kao poderana zavjesa kroz koju se na stotinu mjesta vidi onaj ko se iza te zavjese krije”. Ipak, akademik nema dokaze ko je iza zavjese ali  “nagađa sa sigurnošću” ko to stoji iza nje:

“Nema sumnje da su naručioci protesta dovoljno pažljivo isplanirali da sačuvaju svoju punu anonimnost, tako da njihove ciljeve, kao i njihov identitet, status, političku funkciju i nivo organizacije koja stoji iza njih, možemo samo nagađati. Doduše, s priličnom sigurnošću za koju je, i ovo treba reći, veoma teško pribaviti i konkretne dokaze”.

Nema sumnje, dakle, prema BANU i srodnim institucijama da su protesti naručeni. U svijetu u kom ovi ljudi žive demonstriranje gladnih i socijalno nezbrinutih građana je jednako zabavi iza zatvorenih vrata na kojoj kler, sve sakriven od očiju puka, naručuje pjevaljke.

Stoga se vrijedi podsjetiti kako su počeli naručeni protesti. Jedne su februarske srijede radnici tuzlanskog Polihema i ostalih razorenih tuzlanskih firmi izašli da demonstriraju.

Svakako da je postojala mogućnost da demonstracije skrenu u neželjenom smjeru, ali to se nije desilo. Radnici su dokazali da su pametniji i civiliziraniji od raznih akademija. Akademijama je, pak, bila društvena i moralna dužnost da se razračunavaju sa naručenim privatizacijama koje su desetljećima blagosiljali njihovi klero-bosovi nego da se razračunavaju sa radnicima Polihema koje je, ako je suditi prema klero-akademskoj logici, naručila neka masonska loža. Možda i Madonna lično.

 

Amila Kahrović - Posavljak
Autor 19.2.2014. u 16:37