Svetlana Broz: BiH će postati građanska država i mi ćemo izaći iz ovog 20-godišnjeg mraka

Autor 2.5.2012. u 13:45

Svetlana Broz: BiH će postati  građanska država i mi ćemo izaći iz ovog 20-godišnjeg mraka

Ova zemlja ima potencijal u ljudima i građanima, ali da ga nisu obznanili i iskoristili, kaže u razgovoru za Fenu Svetlana Broz.

– Već 19 godina se bavim temom građanske hrabrosti. Imam ogromno iskustvo i radila sam do sada sa više od 100.000 građana, s mladima s prostora BiH i zemalja bivše Jugoslavije, i među tim građanima postoji jedan stanovit potencijal za nepristajanje na ono što im se do sada događalo. Kada će i kako to oni iskazati i konačno akrtikulirati kroz neke politički suvisle opcije, to ćemo vidjeti, ocjenjuje Broz.

Ono što je uočila kao konstantu i opću karakteristiku je veoma visok prag spremnosti građana na trpljenje.

– To, me istovremeno i impresionira, ali i baca u očajanje, jer u tom podnošenju i trpljenju prolazi vrijeme u kome rastu nove generacije koje steknu naviku da i same trpe. Umjesto toga, trebali bi da usvoje primjere i iskustvo pojedinaca koji demonstriraju svoju građansku hrabrost i da shvate da uvijek imaju mogućnost izbora, kaže Broz, smatrajući da je izlaz u procesu educiranja mladih ljudi koji će postići kritičnu masu odgovovornih pojedinca u svim društvima, i bosanskohercegovačkom i okolnih zemalja.

– Kada toga postanu svjesni, ovo društvo će se promijeniti. BiH će postati jedna građanska država i mi ćemo izaći iz ovog 20-godišnjeg mraka u kojem i dalje bauljamo, kaže Svetlana Broz.

Njeno iskustvo iz rada s mnoštvom ljudi je da je u njima strah osnovni kočioni mehanizam. Ljudi se boje svega, žele da dođu da čuju nešto novo, informiraju o tome šta znači građanska hrabrost, a onda se plaše da će ih neko zbog toga kazanti, da će im nešto oduzeti.

– Taj strah je iraconalan, jer ne znam šta im se može uzeti kada im je već sve oduzeto, ali se i dalje plaše. Često na tim javnim skupovima pitam: Koga se bojite? Ali, oni čak ni za taj odgovor nemaju hrabrosti. Zašto? Zato što je čitava konstrukcija ove zemlje napravljena u političkom i vjerskom smislu na zastrašivanju. Velika većina političara i predstavnika vjerskih grupa održava sopstvenu moć upravo na zastrašivanju građana ili svojih vjerskih podanika, kaže Svetlana Broz.

Ona smatra da je najefikasniji način vladanja kada se ljudi drže u strahu, sve dok ne shvate da je u njima snaga. U tom strahu ljudi ne smiju da kažu šta misle, umjesto da kažu “vaše vrijeme je prošlo, morate otići”.

– Kada razgovaram s ljudima ili javno apeliram na ono što većina ljudi ili svi koji se plaše ne vide. To je strah u očima vladara, koji zastrašuju svoje podanike. Kada ti uplašeni podanici vide i sagledaju taj strah, oni će razumijeti da se ti vladari, bez obzira jesu li politički ili vjerski, boje zapravo njih, tih građana. Jer je taj strah obostran. Oni zastrašuju građane jer ih se boje nastojeći da blokiraju svjest da svaki pojedinac ima moć da promjeni i vjerskog i političkog i svakog drugog predstavnika koji ne ispunjava svoje obaveze, već samo sopstvene interese. Tek kada to shvate građani, ova zemlja će procvjetati, odnosno postaće jedno normalno društvo, kaže Broz.

Zato ponovo apelira na građane da podignu glavu, otvore oči i njima pogledaju u oči one kojih se plaše i u tim očima će vidjeti strah.

– Sve dok se to ne desi vrtićemo se ukrug, ali vjerujem da to neće još dugo trajati i da ću dočekati vrijeme u kojem će se građani osvijestiti i napraviti red u sopstvenoj zemlji, zaključila je Svetlana Broz u razgovoru za Fenu.

Autor 2.5.2012. u 13:45