AFERA „GROBLJE“ TRESE VIŠEGRAD: Kako je načelnik Đurević kršio zakon o javnim nabavkama i gdje je završilo skoro 45.000 KM?!

skener.info
Autor/ica 7.3.2021. u 20:47

AFERA „GROBLJE“ TRESE VIŠEGRAD: Kako je načelnik Đurević kršio zakon o javnim nabavkama i gdje je završilo skoro 45.000 KM?!

Skupštinska većina opštine Višegrad, na čelu sa SNSD načelnikom Mladenom Đurevićem, 2018 godine donijela je odluku da se na poljoprivrednom zemljištu na lokaciji Trnovača (udaljenoj čak 10 km od grada) izgradi novo groblje sa kapelom. Od tada su prošle tri godine, a na tom mjestu nije urađeno apsolutno ništa, izuzev projektne dokumentacije.  Na projekat je potrošeno  14.976,00 KM, i to uz najgrublje kršenje Zakona o javnim nabavkama od strane načelnika Đurevića.

Mladen Đurević, načelnik opštine Višegrad

Cijelim slučajem pozabavio se novi saziv Skupštine opštine Višegrad, u čijoj većini nije SNSD, koji će ovih dana podnijeti krivičnu prijavu protiv načelnika Đurevića i njegovih saradnika umješanih u ovaj slučaj.

Izvještaj iz Službenog glasnika opštine Višegrad

Prije tri godine, opština Višegrad je potpisala direktni sporazum sa firmom „Routing“ d.o.o. Banja Luka za izradu projektne dokumentacije, a nakon toga i sklopio ugovor o Izgradnji objekata-kapela u groblju Trnovače u na iznos od 44.240,98 KM. Ugovor je sklopljen 22.10.2019, sa komunalnim preduzećem „Komunalac“ a.d. Višegrad, a predviđeni rok za izvođenje radova, po slovu ugovora, je 90 dana.

Ugovor opštine sa preduzećem „Komunalac“ a.d. Višegrad

Iako je projektna dokumentacija izrađena, a od potpisivanja za izvođenje radova tada prošlo skoro već 500 dana, odnosno više od pet puta je prošao rok, izgradnja groblja još nije započeta.

– Davno je prošlo tih 90 dana, na licu mjesta nije ništa izgrađeno, a da li je šta plaćeno nije poznato odbornicima SO Višegrad, jer do danas nismo dobili izvještaj o tome – kaže u izjavi za Skener.info Mile Lakić, predsjednik Pokreta za Višegrad i odbornik u Skupštini opštine Višegrad.

Mile Lakić, predsjednik Pokreta za Višegrad

U to smo se uvjerili i odlaskom na lokaciju na kojoj je predviđeno groblje uvjerili smo se da od radova nema ni traga i da nije započeto ni sa izgradnjom objekta, ni uređenjem groblja.

Izgled lokacije groblja

Ipak, uvidom u izvještaj o izvršenju budžeta opštine Višegrad za 2019. godinu vidimo da je za izgradnju objekta i uređenje groblja u Trnovačama realizovan iznos od 30.362,00 KM, što je i predviđeno rebalansom budžeta za tu godinu.

Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Višegrad za 2019. godinu

Odbornik SDS u prošlom mandatu Brane Smiljić kaže da postoje opravdani razlozi za novim grobljem u Višegradu i da su postojeća dva već potpuno popunjena, naročito Crnča.

– Skupština opštine je u 2018. godini donijela odluku da se na Trnovačama pravi groblje. Međutim, nisam siguran da li su dovoljno istražene sve bliže lokacije oko grada jer su Trnovače udaljene blizu 10 km. I još se radi o poljoprivrednom zemljištu koje se može na razne načine iskoristiti – ističe Smiljić.

Brane Smiljić

Ugovor sa KP „Komunalac“ a.d. Višegrad nije jedini put da je vlast prekršila zakon po pitanju groblja u Trnovačama.

– Jedino što je do sada urađeno po pitanju ovog groblja je izrada projektne dokumentacije, ali je i to urađeno kršenjem Zakona o javnim nabavkama, takozvanim „cijepanjem nabavke“ -dodjelom ugovora jednom ponudjaču. Tako su sklopljeni ugovori putem direktnog sporazuma i plaćeni projekti: 1) Izrada UTU uslova za izgradnju objekata u groblju Trnovače na iznos od 6.201,00KM (ugovor potpisan 28.11.2018.) 2) Izrada projekata za izgradnju kapele: 3.978,00 KM (22.11.2018.) 3) Izrada projekta za izgradnju mrtvačnice: 4.797,00KM (22.11.2018.). Od ovoga projekta nije ništa uradjeno osim što su potrošene pare za izradu projekata i time je oštećen budžet opštine Višegrad – ističe Lakić.

Ugovori opštine Višegrad iz 2018. godine

Lakić dodaje da je opština ovim sporazumima prekršila Pravilnik o postupku direktnog sporazuma, koji u članu 2, stavovima 1 i 2 kaže da se postupak direktnog sporazuma može provesti kada je procjenjena vrijednost istovrsnih roba, usluga ili radova na godišnjem nivou jednaka ili manja od 6.000,00KM i da ugovorni organ, u ovom slučaju opština Višegrad, može tokom jedne godine za isti predmet nabavke potrošiti do 6.000,00KM putem ovog postupka. Ovdje je jasno da se radi o istovrsnoj usluzi-izrada projekata – pojašnjava Lakić.

On dodaje da je u skladu sa pomenutim pravilnikom je i čl.15 stav(6) Zakona o javnim nabavkama, koji se takodje krši jer je kršena predmetna nabavka a to je izrada projekata.

-Očigledno da je investitor opština Višegrad prekršila Zakon o javnim nabavkama jer je suprotno članu 15. stav 6, koji kaže da ugovornom organu nije dozvoljeno dijeljenje predmeta nabavke s namjerom izbjegavanja primjene odgovarajućeg postupka definisanog ovim zakonom, dijelila predmetnu nabavku izrada Projekta na četiri dijela, ukupno potrošivši 14.976,00 KM.

Lakić tvrdi da je sumnjivo i da su sva 4 ugovora data projektantskoj kući „Routing“ Banja Luka, i da iza toga stoje i lični interesi načelnika Đurđevića.

-Lični interesi postoje sigurno, jer se u Višegradu priča da iza angažovanje „Routinga“ stoji uzimanje njegove privatne firme „GEOplan“ kao podizvođača za projektovanje.

Potvrda da je Mladen Đurević vlasnik „Geoplana“

U prethodnom periodu na sjednicama Skupštine opštine Brane Smiljić je više puta ukazivao na kršenje zakona zbog neizvođenja radova i dodjele ugovora jednom ponuđaču putem direktnog sporazuma za istu predmetnu nabavku.

  • Sve to je naišlo na veliko nezadovoljstvo građana Višegrada, pogotovo što na pomolu nema rješenja ovog problema, zbog sadašnje političke situacije gdje načelnik ne želi da sarađuje sa skupštinskom većinom – kaže Lakić i dodaje da se situacije, kakve je imao odbornik SDS Smiljić u prošlom mandatu, više neće moći ponoviti.

Po pitanju afere „groblje“ skupštinska većina će vrlo brzopodnijeti krivičnu prijavu za navedeno kršenje zakona – kaže Lakić.

Da se neće samo tu zaustaviti i da će nova većina u SO Višegrad pratiti kako se troše budžetska sredstva govori i činjenica da je nedavno Skupština opštine formirala Komisiju za analizu trošenja sredstava za kapitalne investicije i utrošak kreditnih sredstava od 2017.-2020 i praćenje istih ulaganja do 2024.god. Predsjednik komisije je odbornik Mile Lakić, član Brane Smiljić, odbornik iz prethodnog saziva SO.

Šta na ove navode kaže gradonačelnik Višegrada Mladen Đurević ili neko od odbornika SNSD u Skupštini opštine Višegrad nismo uspjeli saznati, pošto nisu odgovarali na naše višestruke upite i telefonske pozive.

skener.info

skener.info
Autor/ica 7.3.2021. u 20:47