καλή ημέρα της ανεξαρτησίας!

Autor/ica 25.3.2012. u 21:57

καλή ημέρα της ανεξαρτησίας!

‎”Nijedan filozof bilo gde u svetu, kada se pomene Grčka, ne može a da ne pomisli da je to njegova domovina.”(Hegel)

Grcima srećan dan nezavisnosti.

Καλή Ημέρα της Ανεξαρτησίας!


Ka Filozofiji

Autor/ica 25.3.2012. u 21:57