Како превазићи говор мржње

tačno.net
Autor 16.10.2013. u 10:19

Како превазићи говор мржње

Европски дефендологија центар из Бања Луке организује међународни научни скуп 19.10.2013.године с поечтком у 10.00 часова у Хотелу Босна на тему: Како превазићи говор мржње (националне, вјерске, расне, политичке) и нетолеранцију у интересу што бољег етничког помирења, дијалога и толеранције у Босни и Херцеговини?

Говор мржње и други видови нетолеранције широко су заступљени у Босни и Херцеговини и тиме представљају препреку стварању стабилног демократског друштва. Сврха овог научног скупа је да се овај комплексан друштвени проблем сагледа мултидисциплинарно, користећи сазнања социологије, политикологије, социјалне психологије, историје, филозофије, права, дефендологије, наука о безбједности, криминологије, конфликтологије, културологије, комуникологије и другух наука. Мултидисциплинарним приступом могуће је доћи до теоријских и практичних сазнања како би се дале препоруке практичној политици и јавности уопште за ефикаснијим дјеловањем у вези са превазилажењем нетолеранције и мржње у Босни и Херцеговини. С обзиром на друштвени значај и актуелност ове теме може се примјетити да је евидентан недостатак научних истраживања који би омогућили потпуније разумијевање различитих димензија овог феномена у Босни и Херцеговини. Научна истраживања су неопходна како би се овом сложеном проблему приступило објективно, критички и без идеолошких погледа и предрасуда.

У циљу помоћи за припрему за научни скуп слободни смо Вам препоручити неке оријентационе програмске теме по којима смо водили нека досадашња истраживања на ову тему, које желимо и даље истраживати, са циљем да понудимо боља и квалитетнија рјешења:

 

 • • Етничка и вјерска мржња – узроци, стање и друштвене посљедице
  • Политичка култура и говор мржње
  • Комуниколошки аспекти говора мржње
  • Говор мржње и медији
  • Слобода говора и говор мржње
  • Говор мржње и политичко насиље
  • Безбједносне импликације говора мржње
  • Друштвена контрола говора мржње
  • Дијалог, толеранција и етничко помирење у Босни и Херцеговини
  • Друге сличне теме у вези са темом научног скупа

 

Разговарајмо о овој актелној и друштвено значајној теми, и да градимо мостове, повезујући супротне обале.                                                                                                                                                            

  Проф. др Душко Вејновић

 

tačno.net
Autor 16.10.2013. u 10:19