Amila Ramović: Umjetnost vam ne daje šta treba da mislite

Amer Bahtijar
Autor/ica 30.8.2021. u 09:52

Amila Ramović: Umjetnost vam ne daje šta treba da mislite

Amila Ramović doktorirala je 2015. godine u oblasti muzikologije s fokusom na tretmanu zvuka u savremenim umjetničkim praksama (mentor akademik Nikša Gligo). Ona je 2007. godine izabrana u zvanje više asistentice, a 2015. godine u docenticu na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, gdje predaje aspekte savremene muzike i analizu muzičkog djela.

Od 2016. godine izabrana je za docenticu na predmetu „Muzika“ na Akademiji scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu. Od 1997. je članica, a od 2017. predsjednica Muzikološkog društva FBiH. Od 2019. članica je International Musicological Society.

U intervju za Tacno.net govori o kulturi sjećanja u umjetnosti, zašto i kako moramo pamtiti i na koji način nas umjetnost suočava sa prošlošću i sadašnjošću.

Amer Bahtijar
Autor/ica 30.8.2021. u 09:52