Amir Hrnjičević: Julija

Amir Hrnjičević
Autor/ica 30.4.2014. u 23:45

Amir Hrnjičević: Julija

Julija,
kosa, kosana,
oči iskrene, nepatvorene.
I kad se sretosmo slučajno,
nije trebala Cigane da joj dušu razvesele,
u gradu, koji je nastojao živjeti snom
vječnog pravednika.

Kosana,
znala je šta joj duši da radost.
Ona nije plakala,
kad bi se svemu tužno i bogaljivo
nasmiješila,
ni trun zla u sebi.
Skromno je utihnula svijet violine.

Amir Hrnjičević

Amir Hrnjičević
Autor/ica 30.4.2014. u 23:45