ANGAŽIRANO, ALI…

Gradimir  Gojer
Autor 28.1.2018. u 12:00

ANGAŽIRANO, ALI…

„Predator“, scensko čitanje i prostorna instalacija po istoimenom romanu Vladimira Arsenijevića, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beograd, 2017.

Borka Pavičević premudra voditeljica Centra za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda koja iznimno senzitivno repertoarno reagira na brojne bolne neuralgije svijeta. Tako je učinila i u slučaju teme koja bi trebala svakog osvještenog čovjeka na planeti da se itekako tiče, a to je čitav kompleks problema koji se može podvesti pod pojam izbjegličke krize.

Odlučujući se da godinu završi javnim scenskim čitanjem romana Predator Pavićevićeva u okviru programske orjentacije Rizik pravi angažirani akt u odnosu na uglavnom uspavanu javnost naših prostora, kada je ovaj problem u pitanju. A što je zapravo Rizik? To je imanentna kritika postojećeg modela “proizvodnje pozorišta kao i nedostatka kritičkog mišljenja i manjka upitanosti o prirodi takve pozorišne produkcije.Svoju kritičku,ali i afirmativnu prirodu ovaj projekat zasniva na radu sa već iskusnim, ali i dalje mladim rediteljima koji će u projektu Rizik dovesti svoje predstave do određenog stepena takozvanih „polufabrikata“. CZKD zajedno sa saradnicima kroz ovaj projekat stvara novi model i formu za promišljanje i stvaranje pozorišnih projekata u vremenu krize. Cilj nam je da preispitamo produkcione principe savremenog teatra, odnos između stvaralaštva i donacije kao i da ukažemo na problematiku reproduktivnosti repertoara. Želimo da ukažemo na važnost redefinisanja i osmišljavanja novih modela “proizvodnje“ javnih čitanja, ili predstavljanja to jest stvaranja teatarskog događaja u vreme kada su kultura, umetnost dovedene u stanje apsolutne zavisnosti od sistema dotiranja, kao i da pružimo rješenje i predlog za prevazilaženje ove situacije kroz ustanovljavanje ovog novog modela, projekta hrabrog pozorišta.

Koliko je ovo hrabar akt vrlo je upitno. Međutim, u ansamblu koji su činili Marko Grabež, Aleksandra Janković, Nikola Malbaša, Marija Opsenica i Miloš Timotijević teško bi bilo naći dobrog čitača, a svaki pokušaj pravljenja blic skica likova bio je neuvjerljiv u mjeri koju profesionalci sebi ne bi trebali dopuštati!?

Lijepi gest da suvremeni teatar angažirano progovori o neuralgijama našeg više nego predapokaliptičkog doba nije donio niti iskru teatarske autentičnosti.

Javna scenska čitanja da, svakako, ali sa malo više temeljne jezičke kulture, tačnijih akcenata i logičkih izgovora, bar…

Posljednji ovogodišnji program u Centru za kulturnu dekontaminaciju treba što prije arhivirati u zaborav!

A moglo je biti, bar (!!!) korektno…

Gradimir  Gojer
Autor 28.1.2018. u 12:00