BILOGORA

tačno.net
Autor 21.6.2014. u 12:15

BILOGORA

Piše: Petar Fehir

Hladna ruka ledenicom piše,
oko netremice u praznilo gleda,
želja vjerna želi da se preda…
osjećam da nisam isti više.

Ko ugarak kojeg kiša kvasi
na kom su se pečenjaci pekli,
ko djetinjstva potoci protekli,
u meni se plamen stari gasi.

Ništa više kao nekad nije,
livade u meni pokošene…
sunce puklo, iz njegove zjene
duga vino zaborava pije.

I sve da se dogodi, ponovi,
da se stari mir u misli vrati,
uvijek ćemo u potaji znati,
ljepši su od zbilje stari snovi.

tačno.net
Autor 21.6.2014. u 12:15