Darko Cvijetić: Obućar kod Grimmovih

tačno.net
Autor 22.8.2014. u 17:02

Darko Cvijetić: Obućar kod Grimmovih

Odmah iza smrti staroga mlinara
Kada su zapravo sve raspodijelili i mlin i magarca
Svu zaostavštinu
Sinu najmlađem pripade samo mačak

Nemoj brinuti rekao je mačak
Meni trebaju čizme i torba pa da te učinim
Markizom od Karabasa

Čim divovi opet postanu miševi

Naših je bilo četiri dječaka u rovu
Njihovih nasuprot trojica
Sasvim se dobro vide između nekih sedamdeset metara

Svako jutro iz njihovog jedan
Čistio čizme
Čistio čizme temeljito pažljivo premazivao pastom
Stavljao na grudobran na vrh da se suše na suncu
Da se ucakle

Svaki dan tako
Onda je Mali iz našeg predložio da mu maznu čizme
Da ih uzmu s rova i prestrave ih

Pa je Mali otpuzio iza podneva
Do njihovog rova tih sedamdeset metara

Dohvatio rukom čizme s grudobrana
Dopuzio natrag

Primirje je predvečer prekršio nesretni gubitnik čizama
Bijesan i bos

Naredna se tri dana povremeno pucalo

Mali je rekao da bi momku trebalo vratiti čizme
Da nije u redu
Da je jedan njihov bos a mi svi obuveni

Prepuzio je u polumraku padanja noći
Istu rutu ponovno
I vratio tuđe čizme ostavio ih uz grudobran

Mogao im je ukotrljati bombu
Ali ova se stvar ticala sunca cakljenja i čizama

Trojica su se tamo skamenili
Izašli su iz rova dovikivali mahali pokazivali cigarete
Zvali na kavu smijali se

Mali je uzeo puškomitraljez i pobio ih
Svu trojicu

Uzeo je te čizme
Uzeo i četke i torbu
I veli mačku –
Dobro hajde učini me sada Markizom

Darko Cvijetić

tačno.net
Autor 22.8.2014. u 17:02