Darko Cvijetić: Poezija

tačno.net
Autor 14.10.2016. u 16:41

Darko Cvijetić: Poezija

 

Našli je pola u masovnoj na kosini

Pola glave jednu ruku jednu nogu jednu dojku
Sve pola

A mrtvi isto imaju fantomsku bol za nedostajućim udovima:
Ne možeš ležati na više mjesta
Nije te ni bilo na više mjesta

Premještali je iz primarne u sekundarnu
Pa u tercijalnu pa u kvartijalnu

I tako je svu isprenosili naprenosili i na kraju
Ostala djedovina
Dedovina Babinje Dedinje
Ničije inje

Eto što smo našli nakon ekshumacije Jugoslavije.

Darko Cvijetić

Priredio: Radomir Lazić

tačno.net
Autor 14.10.2016. u 16:41