DOK PREBROJAVAM KOLIKO MI JE VREMENA PREOSTALO DO NOVOG MRAKA

Diana Ondelj Maksumić
Autor 21.11.2022. u 10:33

DOK PREBROJAVAM KOLIKO MI JE VREMENA PREOSTALO DO NOVOG MRAKA

Diana Ondelj Maksumić – foto: šg

DOK PREBROJAVAM KOLIKO MI JE VREMENA PREOSTALO DO NOVOG MRAKA

Najviše me bole suzdržani
Koji ništa nisu vidjeli dok su im komšije tjerali na kamione trpali
Koji su prolazili pored opustošenih kuća “neznajući” gdje “odoše” svi ti ljudi
Koji vjeruju da “naši ne kolju”
Koji su mudri pristojno nezamjereni i nikad ne bi zalajali
Koji će doručkovati sa žrtvom a večerati s krvnikom
Pisati pjesme saditi stabla po budućim šetnicama nad rupama u koje su MOŽDA bačeni
tamo neki ljudi drugi nekad davno
Zar i sama sumnja ne izaziva muku
Uz sav strah od ponavljanja svega
I nastojanja da do toga ne dođe
Samo suzdržano se može živjeti tamo gdje bi trebalo
Plakati

Diana Ondelj Maksumić

Diana Ondelj Maksumić
Autor 21.11.2022. u 10:33