DRAGI PROFESOR KNJIŽEVNIK EUROPSKOG VIRTUOZITETA

Gradimir Gojer
Autor 11.12.2015. u 13:30

DRAGI PROFESOR KNJIŽEVNIK EUROPSKOG VIRTUOZITETA

ESEJ SJEĆANJA

 

Među brojnim značajnim književnim stvaraocima. Mostar je dao i dramatičara, teatarskoga ravnatelja, lektora, književnika Abdurahmana Nametka.

Nametak, inače rođen 07. listopada 1908. godine, veliki dio svoga djelatnoga vijeka proveo je u rodnom Mostaru, i ako je stvaralački i životni put okončao 11. listopada 1982. godine, u Sarajevu. Nametak je diplomirao Mudroslovno visoko učilište, na kojem je i doktorirao u Zagrebu. Od 1943. do 1945. godine bio je ravnateljem kazališta u Banja Luci.

Veliki dio svoje teatarske karijere proveo je djelujući kao dramaturg, lektor i povremeno redatelj u Narodonom pozorištu Mostar, al’ je cijelo to vrijeme bio, u estetskom smislu, jedno vrijeme u tandemu sa pjesnikom Skenderom Kulenovićem istinski spiritus movens estetskih smjeranje mostarske teatarske kuće.

Bile su to godine kada je pri mostarskom Naraodnom pozorištu vrlo uspješno djelovao i dramski studij, od čijih polaznika (Toni Pehar, Ulfeta Mataradđić, Tahir Nikšić, Edo Ekinović, Gradimir Gojer…) vrlo je uspješno popunjavan temeljni glumački ansambl Narodnog pozorišta Mostar.

Radeći predano na promicanju kazališne kulture u Bosni i Hercegovini, visokokultivirajuči naše ozračje poraća, književnik Nametak literalrnu povjest i teoretsku misao o literaturu obagatiče obiljnim radnjama ili pak, kritičkim skicozamao djelu Petra Preradoviča, Agusta Šenoe, Ekrema Mulabdiča…

Poznat je u teatografiji ovoga autora igrokaz Blagdan života a drama Legenda o jednoj ljubavi mostarskom Narodnom pozorištu donijela je i van granica Bosne i Hercegovine i Jugoslavije, sa brilijantnim protagonistama Urašom Kravljačom i Dragicom Tomas laskave ocjene i prestižne teatarske poene!

Iza sebe Nametak je ostavio i nasljednjika, sina Hamicu, koji jedan iznimno talentiran lutkarski redatelj i aktivni porotagonist umjetnosti i lutkarstva u Mostaru danas!

Prisječajući se Abdulahmana Nametka, književnika, dramatika, dramaturga, redatelja i nitendanta sjećam se i svojih teatarskih početaka u Dramskom studiju Narodnog pozorišta Mostar, gdje mi je bio jednim od najposvećenijih pedagoga-književnika europskog virtuoziteta, upravo bio dr. Abdurahman Nametak.

Mrs. sci. Gradimir Gojer

Gradimir Gojer
Autor 11.12.2015. u 13:30

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija