FIAMENGO PJESNIK LJUBAVNOG POJA ZA SVE GENERACIJE

Gradimir Gojer
Autor 27.12.2017. u 09:36

FIAMENGO PJESNIK LJUBAVNOG POJA ZA SVE GENERACIJE

Foto: hrt.hr

Jakša Fiamengo, pjesnik izrazito mediteranske leksike, najsnažniji je eksponent neke vrste upotrebnoga pjesništva. Njegove ljubavne pjesme duboke impostacije odlikuju dvije komponente: izvoran dalmatinski jezički obrazac, a s njim u vezi melodioznost već u jezičkom sloju, koja po sebi plijeni. Dominantne su ljubavne pjesme, ali Fiamengo nije nesklon ni specifičnom dalmatinskom humoru (npr. Nadalina…)

Ipak, ono što karakterizira ovoga poetu kad je u pitanju stvaranje versa za lakoglazbene hitove, pa i za klapsku pjesmu, gdje Fiamengo nije samo stvaralac poetske temeljnice za klapsku pjesmu, već i svojevrsni pratitelj, propagator i povjesnik manifestacija klapskoga pjevanja. Sa skupinom dalmatinskih skladatelja, osobito sa Zdenkom Runjićem, akademik Fiamengo ostvario je imponirajući opus, pri čemu su njegove pjesmotvore interpretirali i interpretiraju najbolji i najznačajniji interpretatori zabavne glazbe, kao i najuspješnije muške i ženske klape.

Taj Fiamengov ljubavni poj generacijski nije odredljiv. Fiamengova ljubavna poezija podjednako je privlačna i krajnje intrigantna kako za mlade tako i za populaciju zlatnih godišta…

Valja zamjetiti da su se Fiamengovom poezijom, koja nije eminentno pisana za lakoglazbene hitove i šlagere, bavili pojedini skladatelji koji stvaraju rubne žanrove poput šansone, a isprobao se ovaj vrsni pjesnik i u libretistici i u ukupnoj sadržajnosti dječijeg mjuzikla, kao i u pisanju filmskih scenarija.

Ljubavni je poj ipak najkarakterističniji za Fiamengov pjesnički rukopis.

U hrvatskom suvremenom pjesništvu gotovo da je u toj formi stvaralaštva nenadmašan.
Pjesnik je to ljubavnoga poja za sve generacije.

Gradimir Gojer
Autor 27.12.2017. u 09:36