Fluks vertikale – izložba Dragana Sovilja u Zvonu

tačno.net
Autor 13.6.2022. u 12:12

Fluks vertikale – izložba Dragana Sovilja u Zvonu

Udruženja za afirmaciju kulture i umjetnosti Zvono organizuje izložbu Dragana Sovilja koja će u Galeriji Zvono (prostor Galerije Charlama Depot) biti otvorena u utorak, 14. juna 2022. s početkom u 18:00 sati. Izložba će biti postavljena do 1. jula 2022. godine.

Na izložbi će biti predstavljena serija slika – ulja na platnu nastalih tokom 2020. i 2021. godine koje se stilski kreću u domenu apstraktnog ekspresionizma i enformela.

“U svom stvaralačkom procesu, Sovilj teži da skrajne/ukine ego, te da impulse crpi iz vlastitih dubina primordijalnog, da ih opredmeti i uvede u dijalog sa duhom vremena savremene (pre)ubrzane civilizacije. Njegova platna, svojevsrne seizmografske zapise, odlikuje intenzitet i gustina doživljaja, kog prati prigušeni metalni zvuk. Dominantna je vertikala (duhovno), koja se u pojedinim tačkama preseca sa horizontalama (materijalno), a koja svojim ubedljivim tokovima prevailazi i premošćuje polja belog usijanja. U intenzivnom dijalogu sa materijom boje, Sovilj težište stavlja na sam proces izrade slike. A taj proces svedoči i o kriku i o beznađu i o veri. O brisanju i ponovnom ispisivanju. Prateći nepredvidive putanje slučajnosti, on, jedinstvenim rukopisom i postupkom, definiše uzbudljivo polje ne baš lako odgonetljivog lanca sinhroniciteta”, napisala je povodom izložbe istoričarka umjetnosti Danijela Purešević.

Dragan Sovilj je akademski slikar i magistar grafike.

Završio je srednju Školu primijenjenih umjetnosti u Sarajevu.

Diplomirao 1978. godine na Odsjeku za grafiku na beogradskom Fakultetu likovnih umjetnosti.

Od 1980 -1981 studirao je na Staatliche Kunstakademie, Hochschule fur Bildende Kunste, Dusseldorf, u klasi prof Gunter Ueckera. Postdiplomske studije završio je 1983. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu na grafici.

 

 

tačno.net
Autor 13.6.2022. u 12:12