Fra Drago Bojić prvi govornik na “Fer diskursima”

tačno.net
Autor 12.3.2018. u 13:04

Fra Drago Bojić prvi govornik na “Fer diskursima”

Inicijativa “Fer diskursi” u suradnji sa TPO Fondacijom i IMIC “Zajedno” organiziraju prvu tematsku sesiju o temi “Između religijskog i sekularnog”, koja će biti upriličena u prostorijama Internacionalnog multireligijskog i interkulturnog centra “Zajedno” 14. 3. 2018. godine s početkom u 19 sati, u Ulici Obala Kulina bana 39. 

Prvu tematsku sesiju otvorit će bosanski franjevac, teolog i publicista dr. sc. Drago Bojić, a moderirat će Nikola Vučić.

IZMEĐU RELIGIJSKOG I SEKULARNOG:

Povijest pokazuje da su jednoreligijska teokratska društva nužno nasilna i prema svojim članovima, i prema ljudima drugih vjera, i prema onima koji ne vjeruju. Takva društva se održavaju na religijskom nasilju i u suprotnosti su s ljudskim pravima i slobodama. Povijesna iskustva pokazuju da su i antireligijska i ateistička društva koja su u ime razuma i znanosti htjela dokinuti religiju također bila nasilna. I religija i antireligija mogu proizvoditi opasan fanatizam. Budućnost svijeta pripada jednako i vjeri i nevjeri i zato je važno „da i vjera i nevjera imaju mjesto u našim društvima, da su elementi vječne i mučne konverzacije koja je potrebna našoj kulturi, da mogu istovremeno postojati, da jedna strana ne uništava drugu i da svaka svojom kritikom pobuđuje autorefleksiju druge“ (L. Kolakowski). To je moguće ostvariti u sekularnoj multireligijskoj državi koja se temelji na ljudskim pravima, koja uvažava i vjerska prava, pravedno regulira odnose među različitim religijama i svjetonazorima i usklađuje granice tih prava i sloboda u odnosu prema fundamentalnom univerzalnom sustavu vrednota.

ŠTA SU FER DISKURSI?

Imamo li odvažnosti propitivati vlastita vjerovanja, svjetonazore i prakse? Imamo li snage ustati protiv strukturalnog nasilja koje provode patrijarhalne institucije kako sekularne, tako i religijske? Jesmo li spremni čuti drugačiju perspektivu i omogućiti da se uvaži drugačije mišljenje – makar se i ne slagali s njim? Jesmo li spremni uvažiti ljudsku slobodu i pravo osobe da vjeruje ili ne vjeruje, da pita, sumnja i traga za odgovorima? Može li se biti feminist/ica i vjernik/ca? Ako je odgovor na ova pitanja negativan, onda vam hitno treba FER diskurs terapija koja kroz susret feminizma i religije nudi nove horizonte razumijevanja, sebe i svijeta koji nas okružuje.

NAŠI CILJEVI…

Grupa građanki i građana, uglavnom mladih ljudi iz Bosne i Hercegovina, pokrenula je inicijativu “Fer diskursi” s ciljem da reaktualizira teme religije i feminizma i vrati ih sa margine u centar rasprave o ljudskih pravima, ravnopravnosti, pravdi, pravičnosti i slobodi. U zemlji u kojoj se preko 90 posto ljudi izjašnjava vjernicama I vjernicima, i u kojoj su na snazi sekularni zakoni utemeljeni na međunarodnim normama ljudskih prva i sloboda, važno je kroz sučeljavanje feminističkih i religijskih perspektiva otvoriti prostor za dijalog, susret, učenje i propitivanje kako bi se došlo do novih formula shvaćanja prava i sloboda, posebno za one koji su manjina.

tačno.net
Autor 12.3.2018. u 13:04