GOST SA DRUGOGA SVIJETA

Abdulah Sidran
Autor/ica 26.3.2020. u 18:33

GOST SA DRUGOGA SVIJETA

GOST SA DRUGOGA SVIJETA

čekam
da na vrata
pokuca Gost

i ništa ne mogu
da radim

koje se god stvari
dotaknem
iz ruku mi klizi

I ničemu
ni za ten
ne mogu pripasti

do samo
ovom čekanju
da na vrata
pokuca Gost

(1970)

Abdulah Sidran
Autor/ica 26.3.2020. u 18:33