HOMMAGE NOVINARU I PUBLICISTI DŽEMALU RALJEVIĆU

Ale Behram
Autor 6.7.2018. u 14:49

HOMMAGE NOVINARU I PUBLICISTI DŽEMALU RALJEVIĆU

Koliko je nedavno preminuli Džemal Raljević, novinar i publicista, bilježnik i kreator mostarskog humornog izraza nazvanog liskaluk, bio popularan najbolje se vidjelo po posjeti hommageu koji su u kongresnoj sali hotela Bristol u četvrtak (5.07.2018.) priredili njegovi prijatelji.

Raljević je iza sebe ostavio impozantnih šesnaest knjiga tematski vezanih za ovaj žanr. Zanimljivo je da je cjelokupan opus nastao u postratnom periodu, za nepunih dvadesetak godina.

Akademik Gradimr Gojer je kazao da je Raljević najdosljedniji administrator svekolikih mostarskih liskaluka u kojima se refletira jedna posebnost karakteristična za ovdašnje ljude.

„On je čovjek koji je imao snagu da ono što su smatrali gradskim lerom u Mostaru izdigne na nivo književne činjenice. To je elaborirao u knjizi „Sa Gretom u Europu“. Taj Raljević imao je snagu ne samo za opisati, ne samo kao uočavatelj određenih pojava u društvu, nego prije svega kao mudrac jer smatram njegove knjige mudrim brevijarima umjetnosti. Konačno, on je bio izuzetno senzitivan čovjek, emotivan i do kraja vezan za obitelj, ali prije svega za Mostar, svoj zavičaj i njegov potpuni kolorit. Godinama je radeći suhoparan posao u Privrednoj štampi, uz sve ono što je želio da kaže emotivno tražio kroz humorne slojeve mostarske logike življenja jer Mostar ima svoju logiku življenja. Šta je ova posljednja knjiga? Ona nije samo kolaž njegovih posljednjih knjiga i dio rukopisa koji je stvorio u zadnje vrijeme. Ona pokazuje vještinu priređivača Hamice Ramića, koji ga je u kontinuitetu pratio i pomagao mu prilikom uređivanja, štampanja i izdavanja knjiga, da napravi knjigu koja je u duhu ukupnog stvaralaštva ovog pisca“, kazao je akademik Gojer.

Posebno je istakao direktora izdavačke kuće Smaju Vilića koji je potpuno shvatio Raljevića, njegov trud da spasi liskaluke od zaborava, pružajući mu ruku za svako pa i posljednje izdanje koje je besplatno podijeljeno posjetiocima.

Na hommageu je promovirana najnovija knjiga „Totalna rasprodaja“ nastala kao selektivni izbor iz ranijih izdanja nadopunjena liskalucima koje je autor imao u rukopisu spremajući novo izdanje.
Novinar i publicista Zlatko Serdarević iznio je svoje impresije o Raljeviću kao svom dugogodišnjem prijatelju, ali je pri tom ušao u analizu pojma liskaluk i specifičnostima ovog humornog izraza.

ralj zlatko

– Odgovor na pitanje šta determiniše Raljevićevo krucijalno poslanje se može sublimisati u četiri riječi – zaštitnik mostarskog duha i duhovnosti. Iako je uobičajeno da se duhovnost materijalizuje i slavi muzikom, slikom, pisanom riječju, glumačkom umjetnošću ili naukom, ipak je autentični mostarski humorni izraz- liskaluk svojevrsna emanacija ne samo duha nego i inteligencije. U takve prostore davno je ušao naš Raljević i do zgasnuća je ostao vjeran toj zlata vrijednoj dijaloškoj karakteristici Mostaraca.

Raljević je imao ekstremno razvijenu karakternu osobinu a to je vjernost.

Kome je bio bezgranično vjeran? Ako smo svjesni da je aktuelno vrijeme u rasponu od 23 minule godine, nakon ratne apokalipse u stvari tranzicijska postapokalipsa, te da je ponovnom presijom došlo do rasula apsolutno svih gradskih kultiviranosti i vrijednosti, kao i opšte slike grada, onda se može konstatovati na osnovu Raljevićevih brojnih izdanja, da je on svojom vjernošću emaniranom kroz sakupljanje, kreiranje i bilježenje liskaluka praktično brižno i vjerno čuvao taj rasuti svijet Mostara. Izgarao je u tom poslanju kao grčki junak na Peloponezu, zaključio je Zlatko Serdarević naglasivši njegovu žilavost, upornost i predanost prilikom stvaranaj knjiga prepunih radosti, smijeha i optimizma.

Priređivač posljednje knjige „Totalna rasprodaja“ Hamica Ramić je kazao da se hommage priruđuje da bi se odala počast našem sugrađaninu ne samo sjećanjem nego i promocijom nove knjige zahvaljujući sačuvanim rukopisima.

– Naime, Džemo je planirao da baš u ovom periodu predstavi svoju novu knjigu za koju je uveliko imao materijala. Nažalost, bolest ga je spriječila da taj materijal i zaokruži, odnosno kompletira i pripremi za štampu. Ja sam, kao urednik većine njegovih knjiga, smatrajući da taj nezavršeni tekst nije za objavu u tom obliku, onda predložio izdavaču da štampa jednu knjigu sjećanja na Džemu Raljevića, jednu vrstu njegovog spomenika, akcentirao je Ramić.

ralj-florijan

O Raljeviću i njegovoj ulozi u kulturnom životu Mostara još su govorili Smajo Vilić, direktor izdavačke kuće grafičar promet iz Sarajeva, poznati mostarski karikaturista Ita Korjenić sa adresom u Australiji i akademik Florijan Mićković, koji je kazao da je Raljević bio skroman i senzibilan čovjek, ali veoma ambiciozan kad je u pitanju bilježenje i kreiranje mostarskih liskaluka o čemu svjedoči petnaest izdanja koja su se pojavila u realtivno kratkom postratnom periodu. Knjiga „Totalna rasprodaja“ koja je zahvaljujući razumijevanju izdavača nakladničke kuće Grafičar promet iz Sarajeva besplatno podijeljena svim posjetiocima, sadrži i dijelove recenzija svih šesnaest knjiga. Njih potpisuju: Hamica Ramić, Predrag Matvejević, Gradimir Gojer, Ivan Kordić, Nedeljko Opančić, Ismet Dizdarević, Amir Pašić, Vlado Smoljan, Zlatko Serdarević, Safet Sarić, Florijan Mićković, Sule Šarić, Josip Pejaković, Drago Marić, Dragan Marijanović, Inga Dragoje Mikulić, Miljenko Buhač i Nada Dalipagić.

Pjesmu posvećenu Raljeviću interpretirao je Krešo Šunjić koji je podsjetio na njihovo dugogodišnje vrlo prisno i iskreno druženje.

Tagovi:
Ale Behram
Autor 6.7.2018. u 14:49

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija