IMA LI LJEVICA ODNOS PREMA KULTURI?

Gradimir Gojer
Autor 21.5.2020. u 08:58

IMA LI LJEVICA ODNOS PREMA KULTURI?

Foto: mattsko.com 

Današnja ljevica u Bosni i Hercegovini, ma šta pod tim bilo podrazumijevano, sva razjedinjena narcisoidnošću svojih lidera, u mnogim oblastima života potpuno je sama sebe ekskomunicirala.

Dugo sam razmišljao da li će bar ljevičari, ako to desnica ne čini, baciti bar malo pogled na kulturu i umjetnost.

Naravno da nitko u situaciji borbe za goli život u toku epidemije koronavirusa i ne očekuje inovativno projektirana rješenja za oblast kulture i umjetnosti, ali ovolika nebriga i potpuna zapostavljenost kulturne djelatnosti, sa izraženim odsustvom bilo kakve strategije održavanja, ako ne razvoja, pogubna je za svaki društveni sustav i državu.

Bilo bi realno očekivati da ljevica, umjesto ispraznih i već dobrano dosadnih kritika, ponudi poziciji neka rješenja i dokaže u intelektualnom pogledu superioran odnos prema oblastima koje je vlast marginalizirala do gašenja i  potpunog uništenja.

Iskustva kroz povijest govore o avangardnom angažmanu ljevice…

Kod nas je retrogradna šutnja i potpuno indiferentan odnos prema stanju u kojem se nalaze kultura i umjetnost potpuno ogolila nemoć ljevice da u ovim oblastima djeluje konstruktivno.

Potpuni krah oporbe, pogotovo ljevice, kad su ove oblasti života u pitanju…

Gradimir Gojer
Autor 21.5.2020. u 08:58