Ismet Smajlović: Zagađivači ljudosfere (1)

Ismet Smajlović
Autor/ica 8.5.2017. u 14:36

Ismet Smajlović: Zagađivači ljudosfere (1)

 • Nekad: diktatura proletarijata. Sad: diktatura profiterijata.
 • Ovovremene „dinastije“: Kradimir  Prvi, Trutimir Drugi, Tender-beg  hazneni, Akakije lojalni, Eurofacije Osmi, Srebroljub Plemeniti.
 • Kad  se nije  dokazao u struci, odao  se politici. U  ovoj  kod nas najomiljenijoj grani „privređivanja“ sad uspješno  proizvodi – obećanja.
 • Ceste su nam izlomljene i izrovane. Nije ni  čudo  kad  su ministri  saobraćaja – ortopedi,  žurnalisti, agronomi, difovci.
 • Moderni  čobani.  Imaju  „stada“ od nekoliko stotina glasača.
 • Menadžeri tranzicije. Od privrednih  giganata napravili su – skladišta.
 • A  kad  će  biti proglašen dan neovisnosti od  MMF-a?
 • Bivši komunisti  i  na sadašnjim funkcijama  stoje postojano  – „ka’no klisurine“.
 • Našem čovi  verbalna protetika: „Nema problema“, „Bit  će bolje“, „Ako Bog  da“, „Ima i gore“,  „Šuti  i  trpi“, „Samo nek’  ne puca“ …
 • Zemlja  smo „dobrostojećih“ ljudi  –  onih  koji stoje  pred narodnim kuhinjama, biroima rada, centrima  sa  socijalnu pomoć, štabovima  stranaka,  kabinetima režisera njihovih života.
 • Nekad su  to bila rodna polja.  Sad –  „plantaže“  kamenja.
 • Neke javne ličnosti  u govorni  organ  su  „ugradile“ – mumlafon.
 • Minderolog – kako  to parazitski zvuči.
 • ­Hvali se da  je  izdao  novu, 20-tu knjigu. Ko  mu je  kriv!?
 • Novokomponovanom građaninu kravata je zapravo omča oko vrata.
 • Pravda se da ne zijeva nego da  ima – trening vilica.
 • Ima blindiran pogled. Nosi – rejbanke.

                                                                                         (Iz neobjavljene knjige)

Ismet Smajlović
Autor/ica 8.5.2017. u 14:36