ISPOD DOSADAŠNJE RAZINE

Gradimir Gojer
Autor 20.1.2019. u 11:42

ISPOD DOSADAŠNJE RAZINE

Impresije izlošcima Sarajevskog salona u Gradskoj galeriji Collegium artisticum

Udruženje likovnih umjetnika Kantona Sarajevo na ovogodišnjem otvaranju likovne nove godine u Gradskoj galeriji Collegium artisticum ispunilo je zasigurno formalni uvjet kontinuiteta ove, posljednjih sezona iznimno atraktivne likovne gozbe.

Međutim, kvalitetna razina selekcijskog odabira, a posebno postavka, neujednačena u smislu svoje harmonijske koncilijantnosti, nisu bili na razini posljednjih sezona Salona?!

Opredjeljenje da izdvojim dva umjetnika, iskusnog i karizmatičnog Halila Tikvešu i mlađeg stvaraoca Borka Močevića, te izloške Džeke Hodžića, ne daje mi za pravo da cjelokupnom događanju priskrbim ocjene značajnijeg događaja. Damir Mujkić, Saša Bukvić, Alisa Čaber, Alma Ajanić Gavrić, Amela Hadžimejlić, Amer Bakšić, Avdo Žiga, Bojana Mikulić, Braco Dimitrijević, Daniel Premec, Darko Šobot, Dževad Hozo, Edin Numankadić, Elma Alić, Emir Osmić, Enes Sivac, Fikret Libovac, Hamzalija Muhić, Samir Sućeska, Renata Papišta, Muhamed Ćeif, Nedim Đikić, Nela Hasanbegović, Ilonka Jasak, Indira Bešlić, Izet Alečković, Lejla Ćehajić, Marko Francišković, Mehmed Klepo, Mia Bućan, Savka Krčmar donijeli su ponudu osobnih kontinuiteta u likovnom izričaju.

Međutim, nije tu bilo dostatne novine, istinskog traganja u likovnoj materiji, tako da je Salon bio retrospektivom skromnih postignuća.

Budućnost Salona mora biti u tragalačkijem, ostrašćenijem pristupu samih izlagača, ali i selektorskom odabiru, ma tko ga činio.

Neoprostivim grijehom selekciji i organizatorima na dušu ide tendenciozno izostavljanje radova Branka Bačanovića, koji bi bili daleko iznad ovoga siromašnog i u mnogim elementima neinventivnog Salona!?

Gradimir Gojer
Autor 20.1.2019. u 11:42