Ivo Andrić: Borba za mir kao osnov svih Titovih nastojanja

Nikola Vučić
Autor 4.5.2015. u 08:51

Ivo Andrić: Borba za mir kao osnov svih Titovih nastojanja

U djelu »Književnici o Titu« objavljenom 1982. u sarajevskom izdanju »IRO Veselin Masleša«, Mladen Oljača i Čedomir Radović objedinili su zapise, eseje i pjesme najistaknutijih jugoslavenskih književnika o Josipu Brozu Titu, njegovu životu, radu, ali i borbi za ukidanjem klasnih podjela među ljudima i narodima, za uklanjanje mraka, bijede, zla, ugnjetavanja, ropstva, gladi, rata, neznanja, plača, jada, rasne, vjerske i nacionalne mržnje. Tito, kao epohalna ličnost prošloga stoljeća, svakako zavrijeđuje spomen – kako za njegova života, tako i poslije njega. On je, kako piše Branko Ćopić, »neustrašivi div koji je došao iz narodne bajke, izvršio besmrtno djelo oslobođenja i ponovno se vratio u bajku«.

U drugom ciklusu knjige, naslovljenom »Tito, oduvijek, zauvijek«, Oljača i Radović odabrali su rukopise Milana Bogdanovića, Vladimira Nazora, Derviša Sušića, Skendera Kulenovića, i brojnih drugih, a u nastavku donosimo Andrićev esej »Predsednik Tito«.

Kao većina mojih sunarodnika i ja u Predsedniku naše Republike vidim izrazitog zatočnika mira i borca protiv rata i nasilja. On je to bio u legendarnoj borbi kad je, sjedinivši narode Jugoslavije, digao i vodio oružani ustanak protiv fašističkih zavojevača i okupatora i tako oslobodio svoju zemlju; to je bio i onda kad je svoju oslobođenu i ponovo ujedinjenu zemlju poveo putem međunarodne miroljubive saradnje, a protiv svih vrsta nasilja, mržnje i diskriminacije. Borba za mir bila je i ostala u osnovi svih njegovih nastojanja.

Oslobođenoj Jugoslaviji pošlo je za rukom da za kratko vreme uspostavi dobre ili normalne odnose na svima svojim granicama pa i sa onima od kojih su je dotle delile razne opreke; ona je našla mogućnosti da postane aktivan član i iskren branilac Ujedinjenih nacija, kao i da odigra važnu ulogu u organizovanju nesvrstanih zemalja. U isto vreme ona je, opet pod rukovodstvom predsednika Tita, rešavala jedno za drugim pitanja svoga unutrašnjeg uređenja, nalazeći pravednija i savremenija rešenja za sve svoje narode i narodnosti, a na svima područjima zajedničkog života.

Ukratko, i oružana borba protiv nadmoćnog zavojevača, i stvaralački rad na unutrašnjem uređenju zemlje, i ostvarenje miroljubive saradnje sa svima državama sveta, bez obzira na njihovo unutrašnje uređenje – sve su te aktivnosti nove Jugoslavije imale za cilj mir i slobodu čoveka, a njihov inicijator i rukovodilac bio je predsednik Josip Broz Tito.

Opštepoznata je neumorna aktivnost koju je predsednik Tito razvio u međunarodnom životu posleratnog sveta. Ona je obuhvatila sve kontinente i predsedniku Titu i njegovoj zemlji pribavila znatan ugled jer je po opštem mišljenju vođena u duhu mira i čovečnijih odnosa među ljudima i narodima.

Nikola Vučić
Autor 4.5.2015. u 08:51