Nova knjiga Aleksandra Ilića ‘U prisustvu šapata’

tačno.net
Autor 22.10.2013. u 09:55

Nova knjiga Aleksandra Ilića ‘U prisustvu šapata’

Baletski umetnik i koreograf Aleksandar Ilić promovisaće svoju novu knjigu poezije ,,U prisutvu šapata” 13. novembra, 2013. godine u Biblioteci Grada Beograda – sala Umetnosti s početkom u 19 časova.

Profesorka književnosti, pisac i novinar Teodora Sujić u predgovoru je navela: ,,Naslov pod kojim su sakupljene nade, čežnje, nežnosti, strepnje, radosti, nestašluci, odricanja, ljubav, nadkriljuje nadahnute, iskrene, jednostavne, otmene stihove, veoma udaljene od pomodarskih ispraznosti skrivenih iza tako zvanih novih tendencija. Treba biti veoma hrabar pa u ovo vreme ne slediti imperativ „modernosti“ i dosledno ići za svojim nadahnućem. Jer vrednost umetničkog dela ne čini njegova zanatska perfekcija već „ono nešto“ što isijava iz njega i ima moć da dopre do suštine osećanja i obasja blagom srećom neočekivanog poklona. Umetnost ne bi trebalo deliti na mušku ni na žensku, ni na rodoljubivu ni erotsku ni pornografsku ni sentimentalnu ni romantičnu… već na dobru ili lošu. Iskrenu ili lažnu. Ovi stihovi imaju nežnu moć da dodirnu skrivene strune emocija i da one zatrepere prepoznavanjem. Imaju tu skrivenu moć da budu zapamćeni, zavoljeni, usvojeni i u trenutcima usamljenosti postanu šapat molitve.  Uteha, Nada, Radost. Ove stihove je dotakao božanski dar, Talenat, i pretvorio ih u Poeziju.”

Aleksandar Ilić koreograf je poznatih baleta: Viva la vida!, Lisabonska priča, Praznik ljubavi, Dva Srpska baleta. Glavni i odgovorni urednik je publikacije za umetničku igru “Stepart”, pokretač Profesionalnog udruženja baleta Srbije i Baletskog priznanja Terpsihora, član je Internacionalnog Saveta za igru CID UNESCO. Autor je zbirke poezije“Praznik srca” (2009). Diplomirani komunikolog i magistar koreografije.

tačno.net
Autor 22.10.2013. u 09:55