KONKURS ZA IZLAGANJE U GRADSKOJ GALERIJI POŽEGA U 2015. GODINI

tačno.net
Autor 30.9.2014. u 10:37

KONKURS ZA IZLAGANJE U GRADSKOJ GALERIJI POŽEGA U 2015. GODINI

ROK ZA PRIJAVU DO 30. SEPTEMBRA 2014.GOD

Gradska galerija Požega raspisuje konkurs za:

– samostalne izložbe

–  autorske izložbe

Konkursna dokumentacija treba da sadrži:

–   vizuelnu dokumentaciju (do 10 fotografija radova koji se predlažu za izložbu)

– koncepciju izložbe izloženu u pisanoj formi (do jedne strane teksta

– profesionalnu biografiju (CV)

Konkurs je otvoren do 30. septembra 2014. godine

Pijave razmatra Umetnički savet galerije u sastavu: Nikola Džafo, Miroslav Karić, Una Popović, Predrag Terzić i Slađana Petrović Varagić.

Savet će pregledati konkursni materijal do kraja oktobra 2014. godine, a učesnici konkursa će biti informisani o rezultatima najkasnije do 1. decembra 2014.

Konkursni materijal dostaviti na email adresu [email protected] ili na CD-u poštom na adresu:

Kulturni centar Požega (Gradska galerija Požega)

ZA KONKURS 2013.

Knjaza Miloša 8

31210 Požega

tačno.net
Autor 30.9.2014. u 10:37