Kultura Titove Jugoslavije

tačno.net
Autor 15.10.2013. u 11:51

Kultura Titove Jugoslavije

Međunarodni interdisciplinarni simpozijum “Kultura Titove Jugoslavije 1945-1980” (The Culture of Tito’s Yugoslavia 1945-1980) biće održan u Beču od 18. do 20. otkobra, a okupiće stručnjake iz desetak zemalja koji će razmotriti različite aspekte kulturne politike bivše Jugoslavije, posebno u svetlu uticaja koji je imao njen dozivotni predsednik Josip Broz Tito.

Najavljeni su učesnici iz Austrijske akademije nauka u Beču, univerziteta u Gracu, Hamburgu, Notingemu, Beogradu, Novom Sadu, Prištini, Zagrebu, Ljubljani i Mariboru, kao i iz Muzeja istorije Jugoslavije u Beogradu.

Organizatori tog naučnog skupa su Institut za istoriju umetnosti i muzikologiju Austrijske akademije nauka u Beču, Don Juan Archiv Wien i Konservatorium Wien, prema konceptu Tatjane Marković i Stefana Schmidla.

Schmidl će i otvoriti skup osvrtom na Titove lične umetničke preferencije, dok će Ana Panić iz MIJ govoriti o umetničkoj kolekciji Josipa Broza Tita.

Branko Tošović sa Univerziteta u Gracu govoriće o nobelovcu Ivi Andriću u Titovoj Jugoslaviji.

Poseban panel posvećen je muzici i estetici u bivšoj Jugoslaviji u vreme vladavine Josipa Broza Tita.

Milan Milojković iz Novog Sada govoriće o socijalističkoj estetici i srpskoj simfonijskoj muzici, Leon Stefanija iz Ljubljane o muzici za vreme i posle Tita, sa posebnim osvrtom na Sloveniju od 1945. godine, a Stefan Schmidl imaće izlaganje na temu “Teritorija i istorija: Imaginacije Jugoslavije u simfonijama Blaža Arniča i Marjana Kozine”.

Učesnici će imati priliku i da čuju muziku jugoslovenskih kompozitora iz perioda od 1928. do 1990. godine, a kamerni koncert snimaće bečki Fonogramarhiv (Phonogrammarchiv Wien).

Uvodno izlaganje 19. oktobra održaće Karl Kaser iz Graca, koji će se osvrnuti na kulturnu politiku Titove Jugoslavije.

Posebno će biti reči i o Radio Beogradu u SFRJ – političkoj kontroli i deregulaciji (Jelena Arnautović), kao i o Operi u Beogradu i jugoslovenskoj kulturnoj politici (Tatjana Marković).

Na panelu koji će voditi Karl Kaser, biće reči i o pitanju autocenzure na primeru bojkota Vagnerovih dela u Operi u Ljubljani posle Drugog svetskog rata (Jernej Weiss), kao i o temi kulta ličnosti i “jugoslavizaciji” popularne muzike 70-ih i 80-ih, o čemu će govoriti Danijela Špirić Beard iz Kardifa.

Naila Ceribašić iz Zagreba osvrnuće se, tokom trećeg panela o jugoslovenskoj kulturnoj politici, na javne prakse folklora u Hrvatskoj od 1945. do 1980. godine, dok će Gertraud Marinelli-König iz Beča govoriti o lokalizaciji nemačkih prevoda savremenih jugoslovenskih pisaca na primeru rada izdavačkih kuća i književnih časopisa.

Posebno će biti reči i o kulturi i ekonomiji i tranziciji od socijalizma do kapitalizma, a u završnici skupa, između ostalog, biće reči o estetici revolucije i soc-realizmu.

Tatjana Jukić iz Zagreba osvrnuće se na melodramu u socijalizmu, Richard Kurdiovsky iz Beča o idejnom rešenju Jože Plečnika za zgradu slovenačkog parlamenta u Ljubljani, a Ira Prodanov iz Novog Sada o religiji sakrivenoj iza umetničke muzike u vreme komunizma.

Više o skupu moguće je naći na sajtu www.oeaw.ac.at

(SEEcult.org)

tačno.net
Autor 15.10.2013. u 11:51