Legati i kako ih ostvariti

Gradimir Gojer
Autor/ica 13.6.2017. u 09:27

Legati i kako ih ostvariti

Zapisano u povodu jedne darovnice i na njoj temeljenoga legata

 

Praksa stvaranja legata  u Europi, pa i u osvještenijem dijelu našega regiona, nije niti nepoznata, a ponajmanje je nova. Nažalost,  naše bh. sredine teško ili nikako ne prihvataju ovaj maksimalno pijetetan odnos prema likovnoj umjetnosti i njenim tvorcima?!

Dok grad Beograd ima Kuću legata, u Sarajevu ta visoko civilizirana rabota i dalje  je terra incognita!

Nedavni događaj rijetko prijatne soareje u Bošnjačkom institutu, Fondaciji Adila Zulfikarpašića, kao da utire putove drugačijoj, civilizacijski osvještenijoj logici…

Sin slikara Fuada Arifhodžića, diplomat od karijere, Nerkez Arifhodžić, svojom darovnicom kolekcije očevih akvarela Bošnjačkom institutu – Fondaciji Adila Zulfikarpašića, udario je praktično temelje Legatu Fuada Arifhodžića…

Arifhodžić mlađi pokazao je na najzorniji način da je legat i u sarajevskim i bh. prilikama moguć, potreban i sigurno, itekako, svrhovit!

Djela slikara neponovljivih akvarelističkih varijacija najpoznatijih sarajevskih toponima sad krase arkadijske prostore Bošnjačkog instituta koji ih trajno čuva, ali i skrbi o njihovoj budućnosti i u njoj trajnoj prezentaciji najširem krugu domaće, ali i inozemne likovne publike.

Legat u Sarajevu počinje dobivati svoje pravo građanstva, grad Sarajevo postaje bogatiji za kolekciju akvarela koji su estetsko-imperijalna legitimacija  prema osvještenoj Europi, ali, u isto doba i golemo svjedočanstvo da i doba u kojem odbrojavamo ovozemaljske dane zna, umije i hoće na pravi način brinuti o vrijednim umjetničkim djelima.

Nerkez Arifhodžić učinio je kolekciju Fuada Arifhodžića svojinom svih Sarajki i Sarajlija, a Bošnjački institut dokazao da su legati mogući i u situaciji u kojoj u Bosni i Hercegovini za njih, prevashodno recentne vlasti u kulturi, nemaju gotovo nikakovog razumjevanja…

No, eto, svako pravilo ima i svoju iznimku…

Ova nam je iznimka, itekako dobro došla!

I neka se ponavlja što češće!

Gradimir Gojer
Autor/ica 13.6.2017. u 09:27