MARTIN NIEMOLLER: PRVO SU DOŠLI…

Kemal Mahić
Autor 25.11.2015. u 10:53

MARTIN NIEMOLLER: PRVO SU DOŠLI…

Ilustracija: kontrapunkt

 

MARTIN NIEMOLLER: PRVO SU DOŠLI…

 

Kad su nacisti došli po komuniste

ja sam šutio

jer nisam bio komunist

Kada su zatvorili socijaldemokrate

ja sam šutio

jer nisam bio socijaldemokrat

Kada su došli po sindikaliste

ja sam šutio

jer nisam bio sindikalist

Kada su došli po mene

nije preostao niko da se pobuni

 

 

Kemal Mahić
Autor 25.11.2015. u 10:53

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija