Memento mori
ODLAZAK PRINČIPESE

Gradimir Gojer
Autor 14.11.2019. u 13:43

Memento mori<br> ODLAZAK PRINČIPESE

Zemni raj/pakao zamijenila je ugledna hrvatska kritičarka, dramaturg i spisateljica Mani Gotovac, kćerka glumice Marije Danire, odlaskom u plavetnilo nebesnosti…

Odnijela je sa sobom Mani tajne svih svojih kazališnosti, ali i dijelove ljubavi koje nije uspjela prenijeti na svoje knjige i njihove listine otvarajući posljednjih godina najskrivenije tajne svoga intimiteta…

Bila je istinska prinčipesa hrvatskog teatra, cijenjena u južnoslavenskom ali i u evropskom ambijentu.

Bila je jedna od onih protagonistica teatarskih tendencija koje su nas približavale Europi i koje su Europu upoznavale sa dragocjenostima hrvatske umjetnosti.

Između svojih ljubavi i strastvovanja imala je uvijek vremena za prijatelje, okupljala je otmjeni i teatra i književnosti dolični svijet.

Mani je umrla, jer više nije željela da živi, a u posljednjim romanima otkrila je sve što normalan čovjek treba ostaviti kao istinu iza smrti. Da ne ostavlja dileme, a da ostavlja istine!!!

Laka joj zemlja u koju će biti spuštena…

Gradimir Gojer
Autor 14.11.2019. u 13:43