MONOGRAFIJA NA ČEKANJU

Gradimir Gojer
Autor 6.6.2019. u 10:18

MONOGRAFIJA NA ČEKANJU

Foto: Dani

Jedan od najvećih slikara u povijesti suvremene likovne umjetnosti u Bosni i Hercegovini, Ibrahim Ljubović, nedavno je komornom, nisam siguran niti koliko dostojnom izložbom uskrsnut u sjećanju današnjih Sarajki i Sarajlija koje zanima likovno stvaralaštvo.

Bio je to trenutak, bar za mene, da razmislim koliko zanemarujemo vrhunce naše bh. umjetnosti i sa koliko se nemara odnosimo prema njihovim vrijednim djelima. I sam sâm, pišući knjigu Akvarel koji pjeva, o akvarelističkim nezaboravima Fuada Arifhodžića, pokušavao doprinijeti ispravljanju evidentnih neravnina u tretmanu našeg likovnog naslijeđa, koje nije niti malo niti bezvrijedno.

Međutim, mnoge stvari iz recentne prakse govore da smo aljkavi, pa i nevjerojatno bezobzirni prema onom blagu koje bi svakoj civiliziranoj svjetskoj sredini bila značajna komparativna prednost u pozicioniranju na kulturnoj mapi svijeta.

Slučaj izdavanja monografije o slikarstvu Ibrahima Ljubovića to najbolje potvrđuje.

Godinama brižno i pedantno pripremana, u okviru djelatnosti galerije Paleta, monografija o velikom sarajevskom, bh. i jugoslavenskom slikaru, sad već skoro deceniju čeka da ugleda svjetlo dana.

Napori vlasnika i voditelja Palete Izeta Džirle da animira širu društvenu zajednicu, a poglavito sarajevske općine i Grad Sarajevo da se nađu sredstva za štampu ove iznimno vrijedne monografije o velikom sarajevskom i bh. umjetniku odbijaju se o zidove neosjetljivosti političkih moćnika za ona djela, koja nas pred civiliziranim svijetom mogu legitimirati na iznimno efektan način.

Galeriji Paleta svi moji komplimenti za urađeni posao, u koji sam imao osobni uvid, i koji uistinu plijeni ljepotom, ali i serioznošću prilaza autorskog tima monografije Ljubovićevom djelu.

Evidentno je golemo nezadovoljstvo da sarajevske općine i Grad Sarajevo ne mogu naći sredstva za ovaj visoko vrijedan nakladnički pothvat!!??

Gradimir Gojer
Autor 6.6.2019. u 10:18