Olga Lalić-Krowicka: Vasiona i nane

Olga Lalić-Krowicka
Autor 16.1.2019. u 10:02

Olga Lalić-Krowicka: Vasiona i nane

Foto:  – IYC

 

Vasiona i nane

Neka ti nane cvjetaju,
dok gutam kamenje.
Kamenje je tvrdo i okameniće me.
Niko me više neće bosti,
ali će mi zamirisati nana
koja o tebi vješto šuti –
uvlačeći u vasionu
istinska doznanja
i hvatajući moć malih zrnčadi –
u mojoj nutrini čuje se
iskreni smijeh,
dok nane šapuću.

Pala je suza radosnica na kamen,
a Bog je oprostio svima.

2019.

Olga Lalić-Krowicka

Olga Lalić-Krowicka
Autor 16.1.2019. u 10:02