Pavle Stanišić: Na kraju ulice

Pavle Stanišić
Autor/ica 17.5.2018. u 17:43

Pavle Stanišić: Na kraju ulice

Foto: scr.ch YouTube

Na kraju ulice

Približavam se kraju ulice
I taj kraj se mojim sve sporijim hodom meni približava
Jesi li ti tačka sveobuhvatna neizbježnog susreta
ili tamo čekam sebe zalutalog u vremenu
koje sam pregazio pomažući se riječima
o svrsishodnosti prolaženja

Ima li značenja u tugama i srećama
koje sam sa drugim teškim teretom ovuda pronio
Ima li simbolike u ovom liku koji mi se u hodu
razobličava
zadržavajući s naporom samo rudimentarni ostatak
jednog sna
kojim sam se igrao

I rječi moje jesenje svelo lišće usput opadaju
sa razgranate misli pod kojom sam se krio

Ako me tamo dočekaju
oni koji su me uhodili po kišnim noćima mojim
i ako me razobličenog ne prepoznaju
odaj me
Možda su nešto imali da mi kažu
Izlazi li se ovuda na druge ulice
na rijeku more prostrani trg
ili izlaza nema A kraj se sluti

Jesam li pjevao slijepom ulicom

To možda znaju vjetrovi koji ovdje zalutaju
tražeći izlaz iz svijeta

 

Pavle Stanišić

Pavle Stanišić
Autor/ica 17.5.2018. u 17:43