Preminula Alisa Mahmutović

tačno.net
Autor 27.6.2017. u 09:22

Preminula Alisa Mahmutović

Smrt je svuda. Ništa drugo nije moguće. Neko će te ubiti i na tvom mrtvom telu vežbati gađanje. I čizme. Tvoja dragocena svojina. Uskoro će biti na nekim drugim nogama. (Bob Dylan)

Sinoć je u 40-oj godini života preminula dr. sci. Alisa Mahmutović, majka Mahira Rakovca i supruga Dubravka Lovrenovića. Sad su svi mrtvi. Odahnite silovatelji i licemjeri. Bosno i Hercegovino ubila si još jednu familiju. Za godinu dana. Bez rata. U miru. Sve po zakonu. Spavajte mirno, vas se ovo ne tiče. 

Alisa je bila dio familije portala tacno.net.

Neka je mir njenoj napaćenoj duši.

alisamahirdubravko

Dr. sc. Alisa Mahmutović

Alisa Mahmutović rođena je 1977. godine u Tuzli. Studij bosanskog jezika i književnosti završila je 2001. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli te stekla zvanje profesora bosanskog jezika i književnosti. Školovanje je nastavila na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje se 2002. godine upisala na Poslijediplomski doktorski studij lingvistike. U martu 2006. godine odbranila je kvalifikacijski rad pod naslovom Jezik hercegovačke epske pjesme, a 2008. godine odbranila i doktorsku disertaciju pod naslovom Jezik bošnjačke usmene epike, te je time stekla akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane slavistike.

Neposredno nakon diplomiranja, Alisa Mahmutović je sticala odgajateljsko iskustvo kao profesorica u srednjoj školi. Tako je od februara 2002. godine do novembra 2008. godine radila kao profesorica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti u Srednjoj muzičkoj školi u Tuzli. Od novembra 2006. do januara 2007.godine radila je kao stručnjak iz prakse na Odsjeku za turkologiju Filozofskog fakulteta u Tuzli na predmetu Savremeni bosanski jezik, a od februara 2007. do maja 2007. godine radila kao vanjski saradnik na Katedri za bosanski jezik na predmetu Savremeni bosanski jezik IV i predmetu Historija jezika II.

Od akademske 2008/2009. godine pa do danas angažirana je na Filozofskom fakultetu u Zenici na  više predmeta, a iste akademske godine bila je angažirana i na Islamskom pedagoškom fakultetu na predmetima iz oblasti savremenog jezika. Na Institutu za jezik u Sarajevu radi od 2012. Godine.

Osim tema kojima se bavila u diplomskom, kvalifikacijskom i doktorskom radu, bavi se i savremenim lingvističkim temama, o čemu svjedoče objavljeni radovi.

 Naučni radovi:

 1. Mahmutović, A.– Jozić. I. (2006)Pragmatički i značenjski elementifrazema u tekstnoj vrsti intervju. Jezikoslovlje, Osijek.
 2. Mahmutović, A. – Jozić, I. (2007) Tendencije u jezičnom izrazu mladih, Zbornik: Jezik i identiteti, Zagreb-Split.
 3. Mahmutović, A. – Jozić, I. (2007) Jezična manipulacija: reklamna retorika. Zbornik: Jezična politika i jezična stvarnost, Split.
 4. Mahmutović, A. – Jozić, I. (2007) Neobični slogani reklamnih poruka. Riječ, Rijeka.
 5. Mahmutović, A. – Jozić. I. (2009) Funkcija i frekvencija mocijskih parnjaka u medijskom diskursu, Zbornik: Lingvistika javne komunikacije, Zagreb-Osijek.
 6. Mahmutović, A. (2010) Ženska glava – nekoć i sad, Riječ, Rijeka.
 7. Mahmutović, A. (2011) Antroponimija bošnjačkih epskih pjesama, Zbornik: Balkan kao interkulturalni kod, Poznanj, Poljska.
 8. Mahmutović, A. (2013) Semantički odnosi obilježja frazema u bošnjačkoj narodnoj pjesmi, Zbornik BLD-a, Tuzla.
 9. Mahmutović, A. (2011) Neke sintaktičko-leksičke karakteristike jezikasevdalinke, Zbornik: Sevdah i sevdalinka, Zagreb;
 10.  Mahmutović, A. – Gazetić, E. (2012) Frazemi- eufemizmi u književnom djelu Miljenka Jergovića, Zbornik: Tabu – širom otvorenih očiju, Institut Adam Mickievic, Poznanj, Poljska.
 11. Mahmutović, A. – Udier, S. L. (2013) Jezik romana Mirisi, zlato i tamjan kao poprište opreka, Bosna Franciscana, Broj 38. Sarajevo.

II Radovi u postupku objavljivanja:

 1. Novinski naslovi: informacija, senzacija ili manipulacija, Književni jezik, Sarajevo.
 2. Reklamni tekst: intertekstualno ostvaren i paratekstualno određen, Zbornik – MFD, Čakovec.
 3. Reklamni slogani – ideološki instrumenti u kreiranju novih identiteta, Zbornika ELA, Zadar.

II Knjiga
Mahmutović, A. Kao frazeološki rječnik (rječnik frazema s poredbenom česticom „kao“), Sarajevo – Zagreb.
II Prikazi:

 1. Mahmutović, A. (2006) Prikaz Zbornika Instituta za jezik u Sarajevu: Jezik bosanskohercegovačkih pisaca XIX vijeka, Lingvističke aktuelnosti, Godina 7, Broj 16. Beograd;
 2. Mahmutović, A. (2011) Prikaz knjige: Fikcija i fakcija, Udier, S. L. Bosna Franciscana, Broj 35. Sarajevo.

III Recenzija:

 1. Čedić, I. (2013) Jezični savjetnik, Institut za jezik, Sarajevo.

III Redakcije:
Književni jezik, časopis Instituta za jezik, Sarajevo.
IV Učešće na međunarodnim i domaćim skupovima:
–           april 2006. učešće na XX međunarodnom naučnom skupu HDPL-a u Splitu (izlagala na temu Jezične tendencije u izrazu mladih;
–           maj 2007. učešće na XXI međunarodnom naučnom skupu HDPL-a u Splitu (izlagala na temu Jezična manipulacija: reklamna retorika)
–           juni 2007. učešće na 12. Međunarodnom slavističkom skupu u Opatiji (izlagala na temu Neobični slogani reklamnih poruka)
–           septembar 2007. učešće na Prvom međunarodnom lingvističkom skupu u Tuzli (izlagala na temu Semantički odnosi frazema u narodnoj poeziji)
–           mart 2007. učešće na SALK-u u Sarajevu (izlagala na temu Dobno određen sociolekt)
–           maj 2008. učešće na međunarodnom skupu HDPL-a u Osijeku (izlagala na temu Funkcija i frekvencija mocijskih parnjaka u medijskom diskursu)
–           maj 2009. učešće na Interdisciplinarnoj međunarodnoj naučnoj konferenciji Balkanski folklor kao interkulturalni kod u Poznanju – Poljska (izlagala na temu Antroponimija bošnjačke epske pjesme)
–           juni 2009. učešće na 14. Međunarodnom skupu slavista u Opatiji (izlagala na temu Ženska glava – nekoć i sad)
–           decembar 2009. učešće na Međunarodnoj slavističkoj konferenciji o tabuima u jeziku, književnosti i kulturi na Institutu slavenske filologije „Adam Mickievic“ u Poznanju – Poljska (izlagala na temu Frazemi – eufemizmi u književnom djelu Miljenka Jergovića)
–           decembar 2009. učešće na simpoziju Vijeća bošnjačke manjine grada Zagreba o sevdalinci (izlagala na temu Neke sintaktičko-leksičke karakteristike jezika sevdalinke)
–          septembar 2010. učešće na Petom hrvatskom slavističkom kongresu u Rijeci (izlagala na temu: Hrvatski jezik i književnost u okviru B/H/S-a u srednjoškolskim i visokoškolskim obrazovnim programima u BiH)
–          septembar 2010. učešće na Međunarodnoj konferenciji Instituta za staroslavensku kuluturu u Prilepu – Makedonija (izlagala na temu: O frazemskoj sinonimiji i antonimiji u bošnjačkoj epskoj pjesmi)
– maj 2012. učešće na konferenciji HDPL-a u Zagrebu (izlagala na temu: Novinski naslovi: informacija, senzacija ili manipulacija)
– maj 2013. učešće na Međimurskim filološkim danima u Čakovcu (izlagala na temu: Reklamni tekst: intertekstualno ostvaren i paratekstualno određen)
– septembar 2013. Učešće na Međunarodnom Ela – symposium 2 u Zadru (izlagala na temu: Slogans in advertisement – ideological means in creating new identities)

tačno.net
Autor 27.6.2017. u 09:22