Promocija knjige Vladimira Milutinovića “Neoliberalna bajka”

tačno.net
Autor 11.12.2014. u 21:38

Promocija knjige Vladimira Milutinovića “Neoliberalna bajka”

 

Promociju knjige Vladimira Milutinovića “Neoliberalna bajka”, organizuje Zadruga Oktobar u petak 12.12. 2014. g. u 19.00 na kojoj će pored autora govoriti i Stefan Aleksić, antropolog i novinar, i Vladimir Simović, sociolog i član Centra za politike emancipacije.

Knjiga “Neoliberalna bajka” govori o danas preovlađujućem pogledu na društvo, ekonomiju i reforme koji uključuje mere štednje u javnom sektoru, privatizacije i smanjivanje nivoa demokratije u savremenim društvima.

Podeljena je na tri celine: Ekonomski neoliberalizam, Neoliberalizam kao filozofija i Neoliberalizam i društvo. Neoliberalizam se u „Neoliberalnoj bajci“ tretira prvenstveno kao ideologija – sistem shvatanja kroz koji tumačimo stvarnost, a potom i kao društveni sistem koji nastaje ili je u velikoj meri već formiran u skladu sa ovim načinom mišljenja. Aparat kojim se neoliberalizam kritikuje je filozofski, mada u knjizi ima i ekonomskih argumenata i puno referenci na savremeno društvo, posebno društvo u Srbiji.

Pitanja knjige i istovremeno pitanja koja će biti tema njene promocije su: Koja mera javnog i privatnog odgovara savremenim društvima? Da li je neoliberalizam u sebi protivrečna doktrina? Koje delove stvarnosti neoliberalna misao ne vidi? Koji je odnos neoliberalizma i filozofije?

Vladimir Milutinović je filozof i urednik portala Dvogled.

80 Vladimir Milutinovic - Neo...

tačno.net
Autor 11.12.2014. u 21:38