Rađanje beba i knjiga

Autor 24.8.2011. u 08:24

Rađanje beba i knjiga

Biblioteka Univerziteta u Kembridžu priredila je izložbu posvećenu knjigama i bebama, poredeći procese njihovog rađanja, kao i njihovu interakciju u prošlosti i danas.

Izložba “Knjige i bebe: Komuniciranje reprodukcije” predstavlja ilustrovani materijal sakupljen istraživanjem mehanizma razmnožavanja živih bića, uz poređenje procesa rađanja deteta i nastajanja knjige.

Prema navodima organizatora izložbe, put koji je pređen od izuma pismenosti do pojave interneta moguće je porediti sa rastojanjem koje odvaja naša predstave o produžetku čovekovog roda od načina mišljenja naših predaka.

Praistorijska slika ženske figure koja simbolizuje rađanje postavljena je tako pored savremnog testa za trudnoću, nabavljenog u apoteci. Među eksponatima je primer knjige na temu “odakle stižu deca” (slična izdanja su bila široko rasprostranjena 60-ih godina), zatim original pisma Čarlsa Darvina (Ćarles Darwin) svom mentoru na Kembridžu, botaničaru Džonu Stivenu Henslou (John Stevens Henslow) kojim ga 1850. obaveštava o rođenju svog četvrtog sina Leonarda i upotrebi hloroforma prilikom porođaja supruge.

Na izložbi su predstavljena i izdanja knjiga bez kojih bi bio nezamisliv današnji svet. Lorens Stern (Laurence) u romanu “The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman…” iz 1759. godine opisuje začeće glavnog junaka kroz dijalog njegovih roditelja. Majka je prebacila ocu što je zaboravio da navije sat, zbog čega je njihovom sinu pričinjena nepopravljiva greška – ceo život mu je prošao nepravilno i nepredviđeno. Prema Sternu, te iste posledice prete i piscima koji pristupaju stvaranju svojih dela bez odgovarajućeg raspoloženja i inspiracije.

Poseban deo izložbe posvećen je neobičnim slučajevima reprodukcije, a uključuje i satiričnu poemu Edvarda Bulvera Litona (Edward Bulwer Lytton) iz 1831. godine “Sijamski blizanci”. To delo zasnovano je na istinitoj priči o sijamskoj braći za koju je vodeći lekar tog vremena u Londonu rekao da ne mogu da budu razdvojena hirurškim putem. Liton je na osnovu tog slučaja smislio satiričnu poemu o političkoj situaciji i vlasti koja pokušava da razdvoji blizance insistiranjem da jedan ide u zatvor zbog dugova, a drugi u vojsku.

Izložba je otvorena do 23. decembra, a ulaz je besplatan.

Sajt Biblioteke Univerziteta Kembridž je www.lib.cam.ac.uk

 SEEcult.org

Autor 24.8.2011. u 08:24