San o Evropi/Repubblica Nomade u Zvonu

tačno.net
Autor 4.7.2016. u 12:44

San o Evropi/Repubblica Nomade u Zvonu

Nomadska republika ove godine svoje pješačenje započela je u Trstu, ispred Rižarne (mjesta na kojem su za vrijeme Drugog svjetskog rata počinjeni užasi, klaonice i koncentracioni logor za političke zatvorenike i Jevreje na putu za logore smrti u centralnoj Evropi) i završava ga u Sarajevu. Povod za izbor Sarajeva je zbog početka Prvog svjetskog rata u njemu te posljednjeg rata i velikih stradanja.

Šetnja 2016. ljudi koji sanjaju drugačiju Evropu povezuje dva razorna rata na evropskom kontinentu sa najnovijim ratovima koji su se dogodili, kako bi istaknuli nužnost ka brižljivijem odnos prema budućnosti, s ciljem da se slični užasi nikada više ne ponove.

Ovo posvećeni mirotvorci svoje putovanje započeli su 29. maja u Trstu, trenutno su u Sarajevu nakon čega će se pridružiti Maršu mira Bosanske asocijacije, koji će se završiti u Srebrenici.

RN

Namjera ovog putovanja je podsjećanje Evrope na sve poruke koje nije naučila iz prethodnih tragičnih iskustava.
Naši gosti žele poručiti da nam se istorija može ponoviti ako nešto ne učinimo. Današna Evropa je ispunjena tenzijama te mora naučiti kako se izboriti sa novim formama totalitarističkog terorizma, naglašavaju sa željom da se promijeni kvalitet političkog jedinstva, artikuliše odnos ka viziji kojoj Evropa teži te da se uzdigne iz pepela.
”Evropa ne smije ostati talac straha, nacionalnih interesa i ekonomske i finansijske tiranije”, poručuju naši gosti.
Drugačiji odnos prema migrantima, bez podizanja žičanih i drugih ograda na granicama takođe je jedna od poruka ovog nesvakidašnjeg putovanja nastalog s ciljem rađanja iz evropske utrobe evropskog sna ili nove Evrope.

tačno.net
Autor 4.7.2016. u 12:44