ŠEKSPIROV SONET U TRAPISTIMA

tačno.net
Autor 16.2.2015. u 11:19

ŠEKSPIROV SONET U TRAPISTIMA

NVO Gariwo u sovjoj ediciji Kaleidoskop (urednik Esad Kočan) objavila je zbirku poezije Šekspirov sonet u Trapistima autora Gradimira Gojera.

Zbirka se sastoji od šezdeset i tri pjesme koje su podjeljene u cikluse: Ram za ikonu, Hiromantski slavuj, Razgovor sa Sofoklom, Poštapalica za gusara, Šest fresaka, Pogled na grad, Faroske pjesme, Imperativ trena, Tloris za povijest i Viena, obljetničko godište.

Ova zbirka pjesama sadrži i tekstove recenzenata akademika Luka Paljetka, prof. dr. Ibrahima Kajana i književnika Ervina Jahića.

Poseban dio knjige posvećen je biografiji autora, kao i bibliografiji i teatrografiji radova i izboru iz književnih i teatarskih kritika na rad Gradimira Gojera.

Autor naslovne stranice je sarajevski slikar Edin Numankadić, redaktor je Svetlana Broz, a lektor i korektor je Dževdana Jašarević. DTP ovog izdavačkog projekta napravio je Edin Sejfić, a knjigu je štampao Grafičar promet doo Sarajevo.

Sarajevska promocija knjige Šekspirov sonet u Trapistima zakazana je za 17.02.2015. u 12 h u prostoru foajea Narodnog pozorišta Sarajevo.

Promotori će biti književnici prof.dr. Ibrahim Kajan i Bakir Makarević, stihove će čitati prvakinja Kamernog teatra 55 Gordana Boban, a moderator je Svetlana Broz.

Iz recenzija:

Jezik kojim pjesnikovo biće komunicira sa svijetom i kojim opisuje svijet svoga fizičkog i duhovnog prostora, kreće se od jednoznačnih, uporabnih, dnevnih jedinica govornog materijala, do bogatih slojeva leksike koji, sami po sebi, referiraju porijeklo svoje historičnosti, kao i svoju prvobitnu postojbinu. Pažljivo birane riječi Gojer nalazi  u arhajskom, u antičkom, u crkvenom, u profanom, a potom u dramskom, likovnom i glazbenom, i prije svega, u idejnom i spekulativnom načinu promišljanja životnih fenomena i senzacija. Tu leksiku okuplja po bliskosti tema koje mu se nameću kao živom čovjeku naše suvremenosti, koje ga pohode, koje ga opsjedaju i koje mu ne daju mira, koje remete njegov unutarnji svijet i ranjavaju njegovo jezgro.

Ibrahim Kajan

 

Gradimir Gojer zaista svoj gradi mir, jer nemir poznaje. Tako ga treba čitati (i) u ovoj knjizi, sebe-čitanjem, s obje strane rama, „za uspješnu razgovornost, trajuću nesvjest, in continuo!“ Da.

Akademik Luko Paljetak

 

Šekspirov sonet u Trapistima, rukopis bosanskohercegovačkog i hrvatskog pjesnika, redatelja i dramaturga Gradimira Gojera, strukturiran od devet ciklusa, pjesnički je brevijar o nastajanju i nestajanju lirskih meditacija koje „rade“ na spiritualizaciji običnih, tihih svakodnevnih gestualizacija i despiritualizaciji vječnih, posvećenih sadržaja… Stoga naš dojam da u barem četiri jezgrena ishodišna kompleksa ove poezije (antropološkom, religijskom, kulturnom i povijesnom, potonjom tvorbenom na urbanoj događajnosti i prikazivanoj stvarnosti, treba li reći, odveć mitizirane historije), autor rekreira svoje stihovane parabole o vremenu – iz vremena samoga…

Zaključno, najrelevantnijim mjestima ovoga pjesničkog rukopisa svakako držimo gibljive i kondenzirane misaone sklopove, koje ne zapostavljaju intuiciju, a naročito refleksivne i metafizičke kodove koji su uvjeti, ako ne i presudno opravdanje za pjesmu. Tek mali prizor iz takozvanog života Gojeru može biti razlogom za bijeg u istinitost umjetnosti. Za pjesmu koja će svojim estetizmom (i etikom, molim lijepo) osporiti kondicije izraubana i umorna življenja.

Ervin Jahić

Pozivnica na promociju Gojerove knjige poezije

tačno.net
Autor 16.2.2015. u 11:19