SKERCO S OTPADA

Gradimir Gojer
Autor 12.3.2019. u 11:00

SKERCO S OTPADA

foto klix.ba

izložba Jagode Buić u Umjetničkoj galeriji BiH

Svojim skulpturalnim i ostvaranjima u tekstilu svjetski priznata hrvatska likovna umjetnica Jagoda Buić obogatila je hotel Ruža (negdanji, predratni!) u Mostaru i Bosansko narodno pozorište u Zenici.

Iznimno inspirativna u svim fazama svog likovnog artizma Buićeva je tijekom agresije na Bosnu i Hercegovinu značajno pomagala sarajevskim stvaraocima. Ovaj njen postav u Umjetničkoj galeriji BiH obuhvatio je tri sloja Buićkinog likovnog krasnopisanja: skulpturu, kostimografiju i slikarske fantazije. Izložbu je posvetila akademiku ANUBiH Predragu Matvejeviću.

Jagoda Buić, rođena Splićanka, građanka kozmopolisa sa adresom u stjenovitom djelu grada-muzeja Dubrovnika, sarajevskoj publici priredila je ugođaj soareje koje se niti Pariz postidio ne bi!!!

Sam naslov izložbe i ne samo asocijacijski nego i prilično bukvalno vezan je za reciklirane materijale, s  otpada, kojima Buićeva udahnjuje moćnu likovnu energiju. Njeni skulpturalni oblici poetskih finih isijanja govore da smo prisustvovali bogatstvu i likovnom obilju svakovrsne duhovnosti, koja se nastavlja u bravuroznoj galeriji skica za kostimografiju predstave Dundo Maroje Marina Držića-Vidre. Sve ono što je bilo odbačeno na otpadu, umjetnica oživotvoruje u novoj lilkovnoj formi maštovitošću djevojčice…

Njene slike, svojevrsni likovni srcegrami tangenta su na današnju recentnu likovnu Europu. A to je značajno da smo prisustvovali likovnom obilju svakovrsnosti na način Jagode Buić.
Efektan prolog ovoj svetkovini likovnosti dao je uvodni tekst na otvaranju, iz pera akademika Zlatka Ugljena sa kojim je veličajna umjetnica surađivala na nizu značajnih projekata.

Izložba koja imponira i zadivljuje svojom europocentričnošću.

To smo od Buićeve i očekivali!

Gradimir Gojer
Autor 12.3.2019. u 11:00