SLIKARSTVO KOVAČICE I PADINE

Gradimir Gojer
Autor 6.12.2017. u 12:17

SLIKARSTVO KOVAČICE I PADINE

Izložba “S ljubavlju rodnoj ravnici“, Galerija Fakulteta medicinskih nauka, Kragujevac, 2017.

Uz posjetu dragom prijatelju, kragujevačkom filozofu i profesoru Saši Mileniću nazočio sam i izložbi slika S ljubavlju rodnoj ravnici na Fakultetu medicinskih nauka, u Kragujevcu, središtu Šumadije.

Nepretenciozna od naslova pa sve do izvedbe, u svakom segmentu izložba donosi susret sa reprezentima recentne naivne umjetnosti iz legendarne Kovačice i Padine, dvaju mjesta prepoznatljivih po produkciji tamošnjih naivaca.

Ova, pak, postavka donosi radove Jana Žolnaja, Vesne Hrćan, Katarine Ljavroš i Biserke Petraš.

Slika Zahvalnost Jana Žolnaja, svojevrsni je slikarski hommage vjerskim svetkovinama. Poetični ugođaj prinošenja plodova prirode pred božjim hramom – seoskom crkvom Žolnaj slika sa naglašenom akcentiranošću dinamike donjih predjela slike. Na slici Predah Žolnaj je, u smirenoj naivističkoj gami dao tablo verziju seljana nakon urađenog dijela poljodjelskih radova.

U slici Spremanje pšenice Žolnaj pokazuje rafinirani osjećaj za dubinski, perspektivni plan prizora.

Ulja na platnu Zimske čarolije i Na bunaru ekspliciraju sve tipične odlike naivne umjetnosti iz ovih krajeva, a dva pastela Janoslik 1 i Janoslik 2 daju neku vrstu spiritualnosti temeljne igrivosti unutar slike, i to igrivosti figura. Nekoliko ulja na platnu (Drljanje…) pokazuju poljodjelske rituale ravnice…

Vesna Hrćan, posebno zanimljivo se iskazuje kroz akrilike Drvo želja, Crveni kišobran, Pačvork selo, Žega…

U slikarstvu Katarine Ljavroš (Selo na taljizi, Skupljanje drva, Kopački doručak, Pod sjajem suncokreta, San, Povratak, Pred babinom kućom, Moje selo) prepoznatljiv je način tradicionalnog slikanja naivaca.

Slikarstvo Biserke Petraš evidentno doživljava evolutivne razvojne procese. U njenom izloženom opusu dominantnim se doimaju Sova (ulje), Sova (akrilik) i Crvenkapa (ulje). Ona svojim slikanjem, posebno uljem Sova i uljem Jelen pravi neku vrstu vrlo jasnog otklona u odnosu na tradicionalni izraz naive, približavajući se ovim slikarskim prizorima jednoj novoj stvarnosti u svom slikarskom izrazu.

Ovaj kvartet likovnih zanesenjaka naivne umjetnosti iz Kovačice i Padine zanimljiv je po idejama sa kojima ulazi u avanturu slikanja, a realizacija njihovih slikopisa nije ništa manje vrijedna od djela najslavnijih im predšasnika i eventualnih uzora.

Četrdesetu obljetnicu svoga djelovanja Fakultet medicinskih nauka iz Kragujevca uveličao je ovim nepretencioznim, ali sadržajno zanimljivo ispunjenim slikarskim aktom naivaca iz Kovačice i Padine.

S ljubavlju rodnoj ravnici izložba je kojom autori mogu biti ponosni, a domaćini iznimno zadovoljni!

Gradimir Gojer
Autor 6.12.2017. u 12:17

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija