Treći “Otvoreni univerzitet” u Banjaluci posvećen budućnosti

tačno.net
Autor 14.9.2015. u 19:07

Izdvajamo

  • Civilni sektor u post ratnoj Bosni zarobljen je u postdaytonske debate koje karakterizira nedostatak novih argumenata, pasivna intelektualna i akademska zajednica, politički i društveno skoro beznačajni civlini sektor, nerazvijene političke alternative i društveni pokreti, uz limitiran obrazovni sistem. Postoji potreba da se pronađu nove forme javnog diskursa, otvore debate koje će uključivati širu zajednicu, i vrata za inovativno alternativno obrazovanje. “Otvoreni univerzitet” je mjesto koje ohrabruje razmjenu iskustava i konstruktivnog dijaloga o temama od šireg društvenog i političkog značaja koje su na margini u BiH.

Povezani članci

Treći “Otvoreni univerzitet” u Banjaluci posvećen budućnosti

Centar za promociju interaktivnog obrazovanja i društvene akcije (CODA), 26. i 27. septembra 2015. organizuje još jedan “Otvoreni univerzitet”, ovaj put u Banjaluci. Treći po redu “Otvoreni univerzitet” posvećen je budućnosti – budućnosti urbanih borbi, društvenih pokreta, Europske Unije i Balkana – ukratko, budućnosti koja se temelji na kritičkom propitivanju kako naše prošlosti tako i sadašnjosti. 

Protesti i plenumu koji su se rađali u BiH od juna 2013. godine samo su iznijeli na vidjelo najveće probleme postdaytonske Bosne: politička stagnacija, uništena ekonomija i društvo, nedostatak političkih, socijalnih i ekonomskih alternativa. Civilni sektor u post ratnoj Bosni zarobljen je u postdaytonske debate koje karakterizira nedostatak novih argumenata, pasivna intelektualna i akademska zajednica, politički i društveno skoro beznačajni civlini sektor, nerazvijene političke alternative i društveni pokreti, uz limitiran obrazovni sistem. Postoji potreba da se pronađu nove forme javnog diskursa, otvore debate koje će uključivati širu zajednicu, i vrata za inovativno alternativno obrazovanje. “Otvoreni univerzitet” je mjesto koje ohrabruje razmjenu iskustava i konstruktivnog dijaloga o temama od šireg društvenog i političkog značaja koje su na margini u BiH.

“Otvoreni univerzitet” je osnovan sa jasnim ciljem da unaprijedi i ojača osnovne demokratske vrijednosti, promovira društvenu, politički i ekonomsku participaciju, obezbijedi prostor u kojima će se dati glas novim pokretima ili im omogućiti da uđu u dijalog sa sličnim pokretima u regionu i Europi, kao i neovisno i kritičko razmišljanje studenata i profesora. Projekat je od direktne koristi za studente i učenike, ali i one na fakultetima kojima nedostaje međunarodnog iskustva, te doprinosi razvoju i obrazovanju civilnog sektora, uključujući aktivne građane i aktiviste.

Ove godine prvi put izlazi izvan Sarajevo sa namjerom da otvori nove prostore i uključi što veći broj građanki i građana u diskusije od javne važnosti. U Banja Luci će biti aktivisti, učesnici društvenih pokreta, komentatori i analitičari društvenih, kulturnih i političkih zbivanja kao i umjetnici, novinari i pisci iz svih krajeva regije i BiH, uključujući Jelenu Miloš, Dražena Crnomata, Anu Vilenucu, Arminu Galijaš, Srđana Puhala, Aleksandra Trifunovića, Emina Eminagića, Borisa Budena, Mitju Velikonju, Darka Cvijetića, Filipa Balaunovića, Jasminu Husanović, Danijelu Majstorović, Viktora Ivančića, Aidu Sjedić…

Tokom 2015. godine organizirati će se još jedan “Otvoreni univerzitet” u Sarajevu (krajem novembra). I ove godine gosti su uvažene javne ličnosti iz cijele Europe, a govorit će o trenutno aktuelnim temama na međunarodnom polju, i tome kako se one reflektiraju na regiju.

Sve sesije “Otvorenog univerziteta” bit će dostupne i online. Više detalja možete naći na Facebook stranici, a uskoro i portalu otvoreni-magazin.net.

Program banjalučkog “Otvorenog univerziteta”:

Print

 

tačno.net
Autor 14.9.2015. u 19:07