UMBERTO ECO: ODLIKE FAŠIZMA

tačno.net
Autor 29.11.2015. u 17:58

UMBERTO ECO: ODLIKE FAŠIZMA

 1. Kult tradicije
 2. Odbacivanje modernizma
 3. Iracionalizam
 4. Neslaganje kao izdaja
 5. Strah od razlika i došljaka
 6. Individualna i socijalna frustracija
 7. Opsesija zavjerom
 8. Osjećaj poniženja zbog moći neprijatelja
 9. Život kao neprestana borba
 10. Prezir prema slabijem
 11. Kult heroizma i herojska smrt
 12. Mačizam
 13. Selektivni(kvalitativni) populizam
 14. Novogovor
tačno.net
Autor 29.11.2015. u 17:58