VIJEĆNICA JE SIMBOL POBJEDE NAD FAŠIZMOM I KULTUROCIDOM

tačno.net
Autor/ica 9.5.2014. u 08:01

VIJEĆNICA JE SIMBOL POBJEDE NAD FAŠIZMOM I KULTUROCIDOM

NE ZABORAVITE, PAMTITE, OPOMINJITE

Nema agresije i genocida protiv snage duha

Kolektivno znanje pohranjeno u spisima jednog naroda predstavlja bitan dio identiteta tog naroda. Do danas brojni vlastodršci širom svijeta, a posebno kreatori i izvršioci agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocida nad njenim građanima nisu shvatili da se snagu misli i duha, bilo u obliku pisane riječi ili izraženu nekim drugim umjetničkim jezikom, nije moguće izbrisati. Još nije izmišljeno oružje koje je snažnije od snage duha.

Među prvim ciljevima napada za vrijeme agresije i genocida u Bosni i Hercegovini je bila Vijećnica u Sarajevu u kojoj su se nalazili milijuni knjiga i rukopisa. Agresor je pokušao srušiti  zgradu Vijećnice kao simbol Sarajeva i Ideje Bosne i Bosanskog duha, ali i srušiti  kolektivno pamćenje bosanskohercegovačkih građana.

Vijećnica je svojevrsni čuvar kulturno – historijskog naslijeđa Bosne i Hercegovine i agresorima trn u oku kada je u pitanju kontinuitet bosanskohercegovačke državnosti. Njezino blago su pisani dokumenti hiljadugodišnje historije bosanskohercegovačke države. Početak agresije i genocida u Bosni i Hercegovini  Vijećnica je dočekala s fondom od oko tri miliona raznih dokumenata. U samo jednoj noći vatra je u prah pretvorila oko 90 posto knjižnog fonda koji je Vijećnica sakupljala, stručno obrađivala, čuvala i davala na korištenje skoro pola stoljeća. Radovan Karadžić, koji voli sebe smatrati više navodnim pjesnikom nego ratnim zločincem, izdao je nalog da se na zgradu Vijećnice ispale fosforne bombe, koje osobito pospješuju rasplamsavanje vatre. Tako je Vijećnica postala sinonim kulturocida u Bosni i Hercegovini, Evropi i svijetu.

Ali Vijećnica je i simbol Sarajeva, Bosne i Hercegovine, čovjeka i civilizacije. Ona u sebi sintetizira povijest Sarajeva, Bosne i Hercegovine, čovjeka i civilizacije. Obnova Vijećnice i njeno novo otvaranje na Dan pobjede nad fašizmom, na Dan Evrope, na Dan „Zlatnih ljiljana“ i na Dan sjećanja na ubijenu djecu u opkoljenom Sarajevu je poruka i pouka svima agresorima na Bosnu i Hercegovinu i svim kreatorima i izvršiocima genocida nad građanima Bosne i Hercegovine  da su Ideja Bosne i bosanski duh uvijek uspijevali pobijediti zlo i fašizam, agresiju i genocid. Oni koji su palili Vijećnicu, oni koji su agresijom i genocidom jurišali na državu Bosnu i Hercegovinu i njene građane, oni koji su ubijali djecu, oni koji su silovali, oni koji su mučili i ubijali u koncentracionim logorima smrti, oni koji su na silu protjeravali, zapravo, su palili i rušili Ideju Bosne i Bosanski duh, a time su palili i rušili  i povijest, kulturu, tradiciju čovjeka i civilizacije. Zbog tog barbarskog, anticivilizacijskog, antihumanog zločina agresije i genocida palitelji Vijećnice i rušitelji države Bosne i Hercegovine će vječno ostati na smetlištu historije.

Obnova Vijećnice kao trijumf graditelja jasan je dokaz da su dobra djela trajna i neuništiva baština, ali i poruka rušiteljima gradova i paliteljima knjiga i biblioteka, te kreatorima i izvršiocima agresije i genocida da zlo i mržnja nikada neće nadvladati. O tome Sarajevo, Bosna i Hercegovina i Bošnjaci mnogo znaju i tu svoju priču nikada neće prestati prenositi generacijama koje dolaze. Obnova Vijećnice je istinski blagdan kulture, historije, tradicije i pamćenja za sve ljude zemlje Bosne i Hercegovine, za sve ljude svijeta, za sve civilizacije.

Na Dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva, na Dan pobjede nad fašizmom, na Dan Evrope i na Dan ponovnog otvaranja Vijećnice Institut za istraživanje genocida, Kanada se zahvaljuje svim generacijama  koje su brižno čuvale i sakupljale svjedočanstvo o zemlji i državi Bosni i Hercegovini, njenom postojanju, historiji, kulturi i tradiciji, moleći ih da sačuvaju ovo neprocjenjivo blago.

Profesor Emir Ramić

Institut za istraživanje genocida, Kanada

tačno.net
Autor/ica 9.5.2014. u 08:01