Željko Grahovac: SAN, VIĐENJE

Željko Grahovac
Autor 24.7.2018. u 22:58

Željko Grahovac: SAN, VIĐENJE

Foto: Pinterest

 

SAN, VIĐENJE

Mimaru Hajrudinu Mlađem
Usnih Most
Još neviđen
Odovud oči
Odonud oči

I uspon odonud
I uspon odovud
Blag je samo tako
I blag jedva tol’ko
Da ga uopšte bude i
Da su ih upravo dva
Dokle Ti ne bude Ja

Navrh Mosta: svjetlost
Sâmo dno su joj koraci
A pod njim je praznina

Kada suneš svrha i dok
Padaš tek postane jezik
I u vodi dolje skončava
Riječima što ih iskazati
Slava Bogu niko ne zna

 

Željko Grahovac

Željko Grahovac
Autor 24.7.2018. u 22:58