BiH mora mijenjati zakone o pušenju

Autor/ica 21.6.2011. u 08:40

BiH mora mijenjati zakone o pušenju

Evropska komisija će proširiti obim pravila vezanih za trgovinu cigaretama da bi pokrila i potencijalno štetne električne cigarete, aromatiziranje, čak i marketinške strategije, u sklopu šire kampanje pokrenute prošle sedmice.

U današnjem odgovoru za Fenu ovim povodom, Mediha Bakalović, pomoćnica ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH, naglasila je da Zakon o ograničenoj uporabi duhanskih prerađevina u Federaciji BiH iz 1998. godine mora ubrzo pretrpjeti izmjene.

“Ovakva obaveza proizlazi iz potpisane Konvencije o kontroli duhana koja nameće tri glavne obveze, a to su zabrana prodaje duhana i duhanskih proizvoda osobama mlađim od 18 godina, zabrana njihova reklamiranja i zabrana pušenja u zatvorenim prostorijama”, kazala je ona.

Konvencija o kontroli duhana je glavni instrument Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za kontrolu duhana koju je Predsjedništvo BiH ratificiralo 17. marta 2009.

“BiH mora uskladiti svoje propise s potpisanom Konvencijom do 2015. godine. Važeći Zakon o upotrebi duhanskih proizvoda propisuje navedene obaveze dosta labavo i s određenim rezervama o pitanju reklamiranja, oznakama upozorenja i pušenja u zatvorenim prostorima”, upozorila je Bakalović.

Novi Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina u FBiH je upućen u parlamentarnu proceduru i postoji mogućnost da bude usvojen već iduće godine.

U središtu nove evropske kampanje je internet alat, nazvan “iCoach”, čiji će prvi cilj biti pušači među zvaničnicima Evropske unije u pokušaju da ih se navede da budu primjer.

Dostupan na svim jezicima EU, “iCoach” sadrži jedan broj različitih faza namijenjenih da ponude pušačima, uključujući one koji ne namjeravaju da prestanu i one koji su u opasnosti od ponovnog povratka pušenju, praktične savjete o tome kako prevladati nikotinsku ovisnost.

To čini centralni dio nove kampanje nazvane “Bivši pušači su nezaustavljivi” koju je pokrenuo komesar EU za zdravlje John Dalli, a koja najviše cilja na pušače između 25. i 34. godine.

Komesar Dalli smatra da postojeće zakonodavstvo treba proširiti da bi se pokrili potencijalni štetni proizvodi kao što su električne cigarete i aromatizatori, te reklamiranje, pakovanje i način na koji se duhan obilježava u prodavnicama.

Planirano je da se u kampanji koriste bivši pušači kao model za reklamiranje koristi od prestanka pušenja. Kampanja će posebno biti fokusirana na žene i niže socio-ekonomske grupe.

Prema zvaničnim podacima, zbog duhana svake godine u Evropskoj uniji umre više od 650.000 ljudi.

Fena

Autor/ica 21.6.2011. u 08:40