Kako hronična upotreba marihuane utiče na mozak?

tačno.net
Autor 25.11.2014. u 12:04

Kako hronična upotreba marihuane utiče na mozak?

Svakodnevno konzumiranje marihuane u trajanju od četiri godine povezano je s određenim promeneama u mozgu, pokazalo je nedavno sprovedeno istraživanje.

Naučnici Univerziteta u Teksasu ispitivali su dejstvo marihuane na mozak odrasle osobe pomoću magnetne rezonance. U istraživanju je učestvovalo 48 odraslih konzumenata marihuane, koji su u ovoj biljci uživali najmanje tri puta dnevno, kao i 62 osobe koje nisu konzumirale marihuanu.

Rezultati studije pokazali su da hronični konzumenti imaju manju zapreminu sive mase u orgitofrontalnom korteksu, što se neretko u medicini povezuje sa zavisnošću.

Zanimljivo, utvrđeno je i da su učesnicima koji svakodnevno konzumiraju marihuanu bolje povezani delovi mozga, odnosno da se informacije između različitih delova lakše prenose.

“Otkrili smo da ne samo što postoji promena u strukturi nego i u povezivanju”, rekla je autorka studije Frančeska Filbej, asistent Škole bihevioralnih i nauka o mozgu na Univerzitetu u Teksasu.

Međutim, naučnici ne isključuju mogućnost da je do navedenih promena došlo i pre nego što su učesnici istraživanja počeli da konzumiraju marihuanu.

“Sve što možemo da kažemo jeste da smo uočili ove promene”, naglasila je Filbejeva, ali istakla da postoji razlog da stručnjaci veruju da je marihuana krivac za pomenute promene.

“Primetili smo i da, što su mlađi ispitanici počeli s konzumiranjem marihuane – to su veće promene u mozgu.”

Takođe, zanimljivo je da promene nisu uočene kod učesnika studije koji su marihuanu koristili između šest i deset godina.

nationalgeographic.rs

tačno.net
Autor 25.11.2014. u 12:04