Matične ćelije leče srce

Autor/ica 6.9.2012. u 13:21

Matične ćelije leče srce

U srcu, ipak, mogu da se stvore nove ćelije uz pomoć matičnih ćelija i tako umanje posledice koje je ovom mišiću naneo infarkt, za „Politiku” tvrdi dr Tomislav Jovanović, redovni profesor Medicinskog fakulteta na predmetu Fiziologija, a povodom sumnji u ovu mogućnost, koja je stigla iz redova kardiologa. Naime, pošto je penzionisani patolog sa Vojnomedicinske akademije u Beogradu profesor Vujadin Tatić objavio rad u „Vojnosanitetskom glasniku”, u kojem je izneo otkriće da je u srcu 177 obdukovanih pacijenata, umrlih posle drugog infarkta, našao potpuno očuvane ćelije na mestu ožiljka od prvog srčanog udara, stručnjaci iz različitih oblasti u tekstovima objavljenim u „Politici” suočili su mišljenja o tome da li se ćelije srca mogu obnoviti.

– U samom srcu uvek postoje izvesne rezerve kardiomiocita, to jest srčanih ćelija, koje i posle infarkta srcu omogućavaju da nastavi da radi. U ranoj životnoj dobi postoji i mogućnost deobe ovih ćelija. Nove ćelije u srcu mogu se javiti i nakon ubrizgavanja matičnih ćelija, što je sada veoma zastupljena metoda u razvijenom svetu. Nije tačno da dosadašnje inplantacije matičnih ćelija u srce nisu dale značajan klinički efekat – kaže profesor Jovanović, klinički fiziolog i autor poglavlja „Regenerativna medicina u kardiologiji”, u monografiji koju je uredio akademik Miodrag Ostojić.

Inače, fiziologija je nauka koja se bavi proučavanjem normalnih funkcija ljudskih organa, a dr Jovanović se bavi eksperimentalnom kardiologijom, kako kaže, čitavog života.

06.09.2012.
Izvor: Politika

Autor/ica 6.9.2012. u 13:21