12. repriza “Maski” u IV Osnovnoj školi

tačno.net
Autor 2.12.2015. u 10:27

12. repriza “Maski” u IV Osnovnoj školi

Danas se igranjem tri izvedbe interaktivne predstave Teatra u obrazovanju “Maske” za učenike sedmih razreda IV Osnovne škole u Mostaru nastavlja obilježavanje velikog jubileja ove predstave, njenog 500. izvođenja. Predstavu je režirala Ema Laković, a u njoj igraju Ajla Hodžić, Iman Dilberović, Adis Sandžaktar i Faris Količić. Facilitator je Sead Đulić. Predstava tretira maloljetničko nasilje i učesnike vodi od uzroka do posljedica osvještavajući ih uz obaveznu katarzu. Narednih dana u IV Osnovnoj školi biće odigrano još 6 repriza ove predstave za učenike osmih i devetih razreda nakon čega će biti održana centralna svečanost u povodu 500. izvođenja ove predstave u okviru 12. Foruma dramskog pisca. Tom prilikom biće predstavljeni i rezultati koje je u prevenciji maloljetničkog nasilja ostvarila ova predstava za svog dugog trajanja.

tačno.net
Autor 2.12.2015. u 10:27