40. MOSTARSKI TEATARSKI FESTIVAL

tačno.net
Autor 15.9.2014. u 11:49

40. MOSTARSKI TEATARSKI FESTIVAL

K O N K U R S!

za program

40. MOSTARSKOG TEATARSKOG FESTIVALA
Festivala autorske poetike

MOSTAR, 28. avgust – 3. septembar 2015. godine

TEMA FESTIVALA:
FOTOGRAFIJA U PRILOGU

Prijave slati do 31. marta 2015. godine

 

tačno.net
Autor 15.9.2014. u 11:49

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija