Civilna zaštita HNK pruža pomoć pogođenim područjima

tačno.net
Autor 17.5.2014. u 11:59

Civilna zaštita HNK pruža pomoć pogođenim područjima

Štab Civilne zaštite HNK na sjednici u subotu zadužio je odgovarajuće osobe za vertikalnu koordinaciju komandovanja i upravljanja u cilju što efikasnijeg prikupljanja i dostavljanja pomoći pogođenim područjima.

Određene su mjere za stavljanje u funkciju namjenskih vozila te je osnovan i zdravstveni krizni štab u slučaju epidemija i medicinskih kriza, obzirom da se u narednom periodu očekuju visoke temperature.

Štab Civilne zaštite HNK će kontaktirati preduzeća s ugostiteljskim kapacitetima te sve one s mogućnošću primanja osoba bez krova nad glavom kako bi bio osiguran smještaj onima u potrebi do okončanja krize.

Pružanje pomoći stradalim područjima

Već tri dana kantonalni štab civilne zaštite HNK zajedno s upravom za civilnu zaštitu i vatrogastvo te crvenim krstom kantona, koordinira djelatnosti kantonalnih udruženja za odlazak na lice mjesta i pružanje pomoći stradalim područjima.

Stalna ulaganja ove vlade u opremanje Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo te udruženja za zaštitu i spašavanje, ronilačkih klubova, gorskih službi, ispostavila su se kao pravi potez čime je kanton opremio servise nadležne za djelovanje u situacijama prirodnih katastrofa – poručio je komandant štaba Civilne zaštite HNK Samir Hadžihusejnović.

Službe zaštite i spašavanja formirane na nivou HNK stavljene su na raspolaganje Federalnom štabu civilne zaštite za pružanje pomoći stanovništvu na područjima koja su ugrožena obilnim kišnim padavinama.

Komandant štaba Samir Hadžiuhusejnović je u stalnom kontaktu s federalnim premijerom Nerminom Nikšićem koji se zahvalio na pomoći i stavio na raspolaganje. Crveni krst HNK na čelu s Zoranom Nikolićem je u kontaktu s lokalnim i kantonalnim organizacijama crvenog krsta širom HNK.

Molba da se građani HNK solidarišu i uključe u pružanje pomoći

Služba zaštite i spašavanja formirana u Kantonalnom crvenom krstu HNK zadužena je da koordinira aktivnosti s organizacijama Crvenog krsta općina i grada sa područja HNK u cilju organizovanog prikupljanja humanitarne pomoći i dostavljanja iste na ugrožena područja.

Dostavljanje prikupljene pomoći će se vršiti u koordinaciji s predstavnicima kantonalnih organizacija crvenog krsta ugroženih područja. Stoji u naredbi koju potpisuje komandant Kantonalnog štaba civilne zaštite Samir Hadžihusejnović.

Na području čitavog kantona prikupljaju se potrepštine za preživljavanje ljudi u pogođenim područjima. Štab CZ HNK moli da se svi građani solidarišu i uključe u humanitarne aktivnosti.

Red prioriteta radi što efikasnijeg pružanja pomoći

U cilju što efikasnijeg pružanja pomoći poplavljenim područjima poštuje se red prioriteta te se prvo ide na spašavanje života pa smještaj ljudi koji su ostali bez krova nad glavom i dodjele neophodnih potrepština – hrane, vode i lijekova, koji su u ovoj fazi najpotrebniji. Prikupljanje će se nastaviti u narednom periodu kada će doći na red pomoć u ostalim potrepštinama.

Komandant štaba Samir Hadžihusejnović je obećao svu podršku vlade HNK poplavom ugroženim područjima i kroz eventualnu novčanu donaciju o kojoj će vlada raspravljati.

tačno.net
Autor 17.5.2014. u 11:59