DAN KADA JE FAŠIZAM VOJNIČKI POBIJEĐEN

Gradimir Gojer
Autor 9.5.2020. u 09:10

DAN KADA JE FAŠIZAM VOJNIČKI POBIJEĐEN

Foto: shutterstock

Deveti svibanj je dan kada je u svijetu pobijeđena neman nacionalsocijalizma, kada su najnaprednije mase u Europi i svijetu slomile fašizam, zadavši mu odlučujući udarac. Godinama se taj datum tako tretirao i slavio… Ali, među brojnim promjenama, a promjene nisu uvijek na bolje, koje su se desile, spojen je Dan pobjede nad fašizmom sa Danom Europe.

Iznosim potpuno subjektivan stav da moramo svi zajedno učiniti da se bar kod nas ovaj praznik slavi poglavito kao dan pobjede nad fašizmom! Pogotovo što se tu radi o vojničkom porazu fašista.

Znajući da se mnogi oblici fašizma još povlače po europskim državama, dapače vrlo su živi, pa u nekim slučajevima i iznimno agresivni, to je veća i odgovornija zadaća svih antifašista da ovaj datum prevashodno obilježavamo kao Dan pobjede nad fašizmom!!!

U jednoj prilici revolucionar i španjolski borac Čedo Kapor je rekao da je fašizam poput korova i da ga stalno treba plijeviti. Stalno, dakako, jer svijest o njegovoj pogubnosti po ljudski rod nije dostatna, pa se ni naši vajni parlamentarci nisu udostojili da donesu zakon protiv opstojanja i djelovanja udruga i organizacija koje i dan danas gaje i potiču, i to javno, fašističku ideologiju.

Dakle nemam ništa protiv Dana Europe, ali za mene je deveti svibanj dan kada je vojnički pobijeđen fašizam!

Sretan nam zato naš Dan pobjede!

SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU!

Gradimir Gojer
Autor 9.5.2020. u 09:10