Dodatak uz PDV prijavu

tačno.net
Autor 25.4.2014. u 14:43

Dodatak uz PDV prijavu

Kao udruga/udruženje privatnih poduzetnika, Komora Grada Mostara u svome djelovanju kontinuirano se zalaže za poboljšanje uvjeta poslovanja, pojednostavljenje svih procedura, olakšanje vođenja administrativnih poslova, te općenito za unapređenje poslovnog ambijenta u našoj sredini, kako bi se domaći i strani investitori konačno počeli ohrabrivati na ulaganje, a ne od toga odbijati.

Nažalost, veliki je broj primjera koji ne idu u prilog poboljšanju poslovnog ambijenta i pojednostavljivanju procedura.

Ovim putem želimo ukazati na problem koji vidimo nakon što je Uprava za neizravno oporezivanje dana 9.4. 2014. godine objavila Obavijest o u kojoj je navedeno da uz PDV prijavu za travanj/april 2014. godine treba dostaviti i „dodatak uz PDV prijavu“ na obrascu koji je također objavljen na web stranicama UNO/UIO.

Zahtjev za dostavu dodatka uz PDV prijavu ne bio neki poseban problem ako bi se radilo o podacima koje PDV obveznik osigurava u svojim postojećim evidencijama.

Međutim, iz obrasca D PDV se može zaključiti kako se radi o 20 (dvadeset) informacija koje treba osigurati i dostaviti na navedenom obrascu. Dio podataka PDV obveznik može osigurati u svojim postojećim poreznim evidencijama, dok znatan dio informacija ne može osigurati iz postojećih evidencija pa bi za njihovo osiguranje bilo potrebno izvršiti značajne korekcije računovodstvenih i poreznih programa.

Ovaj dodatak, po našem mišljenju, predstavlja jedan nezakonit, neopravdan i potpuno nepotreban zahtjev s nejasnim ciljem.

U ime naših članica također želimo istaknuti kako dodatak uz PDV prijavu nije objavljen u službenim novinama pa se prema tome i ne može smatrati propisanom evidencijom, a osiguranje traženih informacija zahtjeva dodatno angažiranje uposlenika i dodatnih materijalno tehničkih sredstava.

Nadalje,  u Zakonu o postupku neizravnog oporezivanja ne postoji pravni temelj za nalaganje obveze dostave podataka od strane svih obveznika, već se ti zahtjevi usmjeravaju prema ciljanim obveznicima, pri čemu valja znati kako je rok u kojem bi se trebala izvršiti navedena obveza prekratak i kako nije moguće u takvom roku osigurati tražene podatke.

Komora Grada Mostara želi također istaknuti kako nam nije jasan cilj, odnosno unapređenje koje se želi postići ovim dodatkom te što će UNO/UIO učiniti sa stotinama tisuća prijava koje će obveznici dostavljati.

Mogli bismo nabrojati još dosta razloga i upita koji ovu inicijativu osporavaju, ali generalno gledano, kada se radi o zagovaranom cilju eliminiranja pretjeranog administriranja, odnosno stvaranja učinkovite administracije, što proklamiraju vladajuće strukture, potez koji je učinjen čini korak nazad.

Ovim putem Vas želimo izraziti neslaganje svih članica Komore Grada Mostara s ovom obvezom  i pozvati UNO/UIO da još jednom razmotri pitanje opravdanosti zahtjeva koji je nametnula.

Glavni tajnik/generalni sekretar Komore Grada Mostara
Miljenko Buhač

tačno.net
Autor 25.4.2014. u 14:43

Tacno.net Aplikacija

Aplikacija